ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.03
24.22
25.79
-3.27
77.77
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.58
25.08
22.61
-.14
77.13
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
27.95
24.54
20.68
-1.23
71.93
03
MD(มุกดาหาร)
4
฿4.00
34.48
17.91
25.66
-7.83
70.21
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
24.89
24.28
18.91
-1.78
66.30
01
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
24.54
23.75
19.76
-4.65
63.40
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
23.80
24.16
17.88
-2.97
62.87
01
SB(สระบุรี)
8
฿8.00
22.89
21.67
20.37
-2.78
62.15
08
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
21.88
24.95
16.41
-2.28
60.96
09
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
21.43
23.96
17.49
-3.31
59.57
02
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
21.47
24.79
15.40
-2.41
59.25
06
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
20.10
25.44
15.52
-1.93
59.13
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
23.04
24.03
17.81
-6.39
58.48
05
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
19.98
24.57
14.18
-1.49
57.24
10
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
23.67
22.94
16.30
-5.95
56.95
03
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
20.02
24.38
14.49
-2.32
56.56
03
LC(เลย)
17
฿17.00
17.70
23.72
16.72
-2.08
56.07
07
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
23.02
22.29
18.53
-7.94
55.90
07
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
20.30
24.07
15.90
-4.58
55.69
10
CT(อุดร)
20
฿20.00
22.20
23.08
12.95
-3.75
54.48
06
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
22.96
22.15
17.90
-8.88
54.13
05
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
21.75
24.98
12.60
-6.69
52.64
02
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
17.46
23.89
13.29
-3.21
51.42
01
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
17.48
24.85
14.64
-5.86
51.10
09
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
23.11
19.79
14.76
-7.84
49.81
08
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
21.50
21.58
15.67
-9.25
49.50
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
21.85
21.43
15.69
-9.85
49.13
01
LP(ลำปาง)
28
฿28.00
15.04
25.40
11.36
-2.83
48.96
03
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
21.21
22.48
14.80
-9.71
48.79
07
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
14.17
24.40
12.17
-2.53
48.20
01
KK(ขอนแก่น)
31
฿31.00
17.29
23.89
11.34
-4.43
48.09
02
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
16.94
24.17
14.09
-7.69
47.51
05
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
23.13
18.51
17.46
-11.70
47.41
03
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
16.54
23.02
12.18
-5.20
46.53
03
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
17.16
22.81
14.99
-8.98
45.97
02
KP(กำแพงเพชร)
36
฿36.00
17.71
23.37
13.87
-9.04
45.91
04
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
19.45
21.77
13.41
-8.85
45.77
03
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
18.69
21.59
14.86
-9.99
45.15
05
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
19.32
21.58
15.37
-11.43
44.84
02
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
18.76
22.02
12.51
-9.25
44.04
07
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
17.11
20.55
14.88
-8.59
43.94
03
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
17.11
21.64
14.55
-9.82
43.48
02
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
15.63
24.32
11.28
-7.78
43.45
06
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
18.36
20.66
14.82
-10.51
43.33
07
CT(อุดร)
45
฿45.00
17.90
21.12
12.15
-9.36
41.81
03
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
13.98
24.54
9.42
-6.43
41.50
08
UB(อุบลราชธานี)
47
฿47.00
17.91
21.56
14.90
-13.87
40.50
09
LP(ลำปาง)
48
฿48.00
18.15
21.84
15.96
-15.61
40.34
03
CT(อุดร)
49
฿49.00
19.58
21.34
14.62
-15.26
40.27