ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.50
29.54
21.95
-3.93
76.05
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
25.76
28.11
17.88
-6.06
65.69
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
20.99
28.99
16.49
-3.84
62.62
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
21.06
29.11
16.43
-6.69
59.91
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
21.93
28.65
16.28
-7.69
59.17
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
21.78
26.53
17.28
-11.55
54.04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
20.78
24.51
16.56
-11.52
50.33
LC(เลย)
8
฿8.00
16.77
28.58
12.62
-10.22
47.75
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
18.59
26.70
14.03
-11.88
47.44
CT(อุดร)
10
฿10.00
19.37
26.49
14.23
-12.93
47.16
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
21.62
19.51
15.93
-14.46
42.60
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
15.24
27.11
9.99
-10.23
42.11
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
16.64
21.99
13.45
-18.10
33.99
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
14.87
21.72
12.64
-18.01
31.22
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
13.63
22.15
11.68
-18.48
28.98
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
11.62
20.99
8.43
-20.97
20.08
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
12.47
20.54
9.30
-27.33
14.98
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.20
16.80
8.75
-26.79
11.96
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
12.73
19.72
10.58
-36.71
6.31