ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
05/02/2561
30/01/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.84
29.80
23.06
-3.81
79.89
PB(เพชรบูรณ์)
2
฿2.00
27.62
28.57
17.06
-5.29
67.96
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
25.25
28.88
17.88
-4.09
67.92
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
24.19
28.50
18.56
-5.45
65.80
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
30.59
26.11
18.41
-11.96
63.15
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
28.17
27.48
18.81
-11.31
63.15
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
21.85
28.39
16.83
-6.69
60.38
LC(เลย)
7
฿7.00
22.27
30.00
14.87
-7.64
59.50
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
23.37
27.97
15.34
-11.35
55.33
CT(อุดร)
9
฿9.00
22.34
28.76
15.51
-12.56
54.05
MD(มุกดาหาร)
10
฿10.00
34.06
19.11
17.77
-18.92
52.02
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
15.44
26.86
13.59
-8.95
46.94
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
13.41
24.33
13.52
-20.40
30.86
CB(ชลบุรี)
13
฿13.00
13.51
24.24
13.51
-21.98
29.28
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
15.52
22.08
8.67
-20.41
25.86
KR(โคราช)
15
฿15.00
16.66
23.04
9.57
-25.95
23.32
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
13.55
25.03
9.85
-26.42
22.01
SB(สระบุรี)
17
฿17.00
9.35
21.09
11.26
-20.74
20.96
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
16.16
24.53
10.53
-36.18
15.04