ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
26.38
26.43
-.26
92.55
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.89
24.80
21.04
-.80
75.93
01
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
33.34
24.98
20.40
-3.95
74.77
01
PB(เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
30.46
25.13
19.32
-.64
74.28
09
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
32.58
25.63
18.54
-6.36
70.39
01
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
24.32
24.36
21.98
-2.77
67.89
06
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
29.55
23.00
20.48
-5.71
67.32
04
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
21.59
25.66
19.67
-.42
66.50
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
26.02
25.94
18.97
-5.12
65.81
04
LC(เลย)
10
฿10.00
25.95
24.60
17.05
-3.16
64.42
05
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
22.94
26.02
15.42
-.06
64.32
08
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
28.08
25.17
17.25
-7.21
63.29
08
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
21.86
24.68
16.96
-1.57
61.93
07
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
22.18
25.56
17.35
-3.55
61.54
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
23.14
24.66
17.27
-4.05
61.02
03
LC(เลย)
16
฿16.00
21.21
25.65
14.86
-1.92
59.80
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
28.12
25.43
6.17
-.01
59.71
02
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
23.59
24.24
16.02
-4.15
59.70
03
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
23.14
24.43
15.72
-4.11
59.17
03
CT(อุดร)
20
฿20.00
23.07
26.08
15.92
-6.48
58.59
09
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
23.92
23.62
15.73
-5.24
58.03
02
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
23.06
25.36
14.93
-5.43
57.91
09
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
20.12
24.55
15.69
-3.94
56.43
07
LC(เลย)
24
฿24.00
19.34
27.38
10.46
-1.86
55.31
04
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
18.00
26.48
14.53
-4.05
54.97
01
LC(เลย)
26
฿26.00
23.81
21.24
14.52
-5.33
54.23
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
20.01
24.12
15.72
-6.10
53.75
05
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
19.12
24.54
14.96
-5.55
53.06
05
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
18.18
26.03
12.92
-4.11
53.01
07
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
17.24
25.39
12.30
-2.44
52.49
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
20.33
23.42
13.99
-5.35
52.38
01
SB(สระบุรี)
32
฿32.00
17.53
24.95
14.51
-4.66
52.32
03
CB(ชลบุรี)
33
฿33.00
20.80
21.50
13.78
-3.81
52.26
06
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
18.49
23.76
16.99
-7.06
52.17
01
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
21.89
25.34
4.92
-.01
52.15
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
21.07
23.53
11.84
-4.52
51.91
10
CT(อุดร)
37
฿37.00
17.45
26.77
12.56
-4.95
51.83
05
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
19.30
23.25
14.36
-6.09
50.82
05
LC(เลย)
39
฿39.00
22.87
21.79
13.70
-7.78
50.57
05
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
26.84
19.99
20.35
-17.36
49.83
02
PB(เพชรบูรณ์)
41
฿41.00
18.75
22.50
16.01
-8.07
49.19
14
CT(อุดร)
42
฿42.00
16.52
24.83
13.53
-7.48
47.40
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
24.57
22.48
14.02
-14.35
46.71
03
PL(พิษณุโลก)
44
฿44.00
13.48
24.07
14.11
-5.02
46.65
02
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
16.32
23.01
13.78
-6.64
46.47
02
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
13.13
27.72
10.41
-5.51
45.76
01
CT(อุดร)
47
฿47.00
16.62
22.66
13.62
-7.40
45.50
01
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
18.06
23.51
10.56
-6.67
45.45
02
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
19.19
21.44
14.80
-10.31
45.12