สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 3/2564คลิ๊ก (11/10/2564)

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท จีเอส โกลด์ เซอร์วิส จำกัด
 
นายธนาวุฒิ เหมือนกลาง
นายโรมรัน ทาสีดำ
ผู้บริหารซับ (GS Gold) ขอนแก่น ชลบุรี
ผู้บริหารซับ (GS Gold) สระบุรี
 

 
กิติพงษ์ ปั้นคล้าย
สมาน ศรีพานจันทร์
 
ผู้จัดการสาขา (SB) สระบุรี
ผู้จัดการสาขา (KK) ขอนแก่น
ผู้จัดการสาขา (KK) ชลบุรี
 

 
พิมพ์ณดา นามจูน
จิราลักษณ์ วงละคร
วันที่เข้างาน 14/11/2550
วันที่เข้างาน 03/01/2555
ธุรการสาขา (TJ) ขอนแก่น
ธุรการสาขา (TJ) ขอนแก่น
 
ปิยอรุณ สุวรรณกาณจน์
สิริกร ประชาชัยศรี
วันที่เข้างาน 14/08/2558
วันที่เข้างาน 07/03/2559
ธุรการสาขา (GS Gold) สระบุรี
ธุรการสาขา (GS Gold)ชลบุรี
 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085