สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 3/2564คลิ๊ก (11/10/2564)

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท จีเอส เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด
 
นายเจริญชัย สลับศรี
ผู้บริหารซับ (GS) ร้อยเอ็ด , อุบลราชธานี , สุรินทร์่์ , นครราชสีมา
 

 
นายธนบูรณ์ ชมภูวิเศษ
เรืองวิทย์ สร้อยเสนา
วันชัย บุญชิต
นายชลธี เตชะ
ผู้จัดการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
ผู้จัดการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ผู้จัดการสาขา (GS) สุรินทร์
ผู้จัดการสาขา (GS) นครราชสีมา
 

 
ขัตตยาภรณ์ เวียงนนท์ิ
อรวรรณ นามจูน
วันที่เข้างาน 12/06/2558
วันที่เข้างาน 01/10/2552
ธุรการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
ธุรการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
 
สิริรัตน์ เจียงทอง
อินทิรา เกิดเหมาะ
ลลินดา จงพินิจ
วันที่เข้างาน 06/09/2550
วันที่เข้างาน 16/06/2550
วันที่เข้างาน 01/07/2555
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
 
อัจฉราภรณ์ ประคองใจ
แสงจันทร์ ศรีสง่า
สมใจ พลราช
วันที่เข้างาน 18/02/2559
วันที่เข้างาน 24/06/2558
วันที่เข้างาน 20/08/2555
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
เกรษโสดา ยศรุ่งเรือง
จิราลักษณ์ วงละคร
วันที่เข้างาน 03/09/2550
วันที่เข้างาน 03/01/2555
ธุรการสาขา (DG) นครราชสีมา
ธุรการสาขา (DG) นครราชสีมา
 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085