สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 2/2565คลิ๊ก (27/06/2565)

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท ดีจี สตาบิลลิตี้ จำกัด
 
นายลัดดา แจ่มแก้ว
นายจักรพงษ์ กระเบากลาง
ผู้บริหารซับ (DG) มหาสารคาม , เมืองพล , มุกดาหาร
ผู้บริหารซับ (DG) สกลนคร , เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร

 
นายสุวิชา ถามูลเลศ
นายอาทิตย์ ไปบน
นายสุกิจณัฐ มีคำแสน
นายวิวัช หวังพราย
ผู้จัดการสาขา (DG) มหาสารคาม
ผู้จัดการสาขา (DG) เมืองพล
ผู้จัดการสาขา (DG) มุกดาหาร
ผู้จัดการสาขา (DG) กำแพงเพชร
ผู้จัดการสาขา (DG) สกลนคร
 

 
อวยพร แสนบูราณ
จิรสุดา น้อยตำแย
สุวลี ทองยศ
วันที่เข้างาน 01/10/2552
วันที่เข้างาน 18/06/0550
วันที่เข้างาน 02/06/2557
ธุรการสาขา (DG) มหาสารคาม
ธุรการสาขา (DG) เมืองพล
ธุรการสาขา (DG) เมืองพล
 
วิไลภรณ์ วงละคร
อรพรรณ ไชยช้อย
จีรวรรณ เนาวคำแพง
ฐิติมา คำพ้อง
วันที่เข้างาน 12/03/51
วันที่เข้างาน 03/08/2558
วันที่เข้างาน 01/07/2555
วันที่เข้างาน 03/08/2558
ธุรการสาขา (DG) เพชรบูรณ์
ธุรการสาขา (DG) เพชรบูรณ์
ธุรการสาขา (DG) มุกดาหาร
ธุรการสาขา (DG) มุกดาหาร
 
ประไพ แก้วเลียง
พรทิพย์ ศรีชัยสิทธฺ์
สุพรรณ ตุลกัลย์
วันที่เข้างาน 01/10/2554
วันที่เข้างาน 09/06/2557
วันที่เข้างาน 17/09/2555
ธุรการสาขา (DG) สกลนคร
ธุรการสาขา (DG) สกลนคร
ธุรการสาขา (DG) สกลนคร
ปริยาภัทร สุวรรณอำไพ
วิชชุดา พรรณลา
อาภาพร ชิณศรี
เกศกัญญา ศรีแก้ว
วันที่เข้างาน 01/05/2554
วันที่เข้างาน05/08/2557
วันที่เข้างาน 2560
วันที่เข้างาน2560
ธุรการสาขา (DG)อุตรดิตถ์
ธุรการสาขา (DG)อุตรดิตถ์
ธุรการสาขา (DG)กำแพงเพชร
ธุรการสาขา (DG)กำแพงเพชร

 

 


 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085