สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 3/2564คลิ๊ก (11/10/2564)

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท ซีที เอคเช็ลเล็นซ์ เซอร์วิส จำกัด
 
นายอภิชัย โชคเหมาะ
ผู้บริหารซับ (CT) อุดรธานี , พิษณุโลก , ลำปาง ,เลย

 
โรมรันด์ ทาสีดำ
นายโชคชัย หงเจ็ด
นายมนตรี นำพา
นายสุรชาติ มหาพล
ผู้จัดการสาขา (CT) อุดรธานี
ผู้จัดการสาขา (CT) พิษณุโลก
ผู้จัดการสาขา (CT) ลำปาง
ผู้จัดการสาขา (CT) เลย
 

 
วารุณี คูนันทะ
วนิดา พาไทสงค์
อ้อยทิพย์ โพธิ์บ้านยาง
ญวิภา อนุเดช
วิลาวัลย์ การุญบริรักษ์
วันที่เข้างาน 05/05/2551
วันที่เข้างาน 02/08/2553
วันที่เข้างาน 21/02/2554
วันที่เข้างาน 01/04/2551
วันที่เข้างาน 15/10/2552
ธุรการสาขา (CT) อุดรธานี
ธุรการสาขา (CT) อุดรธานี
ธุรการสาขา (CT) อุดรธานี
ธุรการสาขา (CT) พิษณุโลก
ธุรการสาขา (CT) พิษณุโลก
 
 
อารยา ชุมอินทจักร์
สุวิญชา แสงคำแก้ว
พิมลพรรณ สิมมาสุด
อัญชลี ปัดถาแก้ว
วันที่เข้างาน 07/05/2555
วันที่เข้างาน 01/11/2552
วันที่เข้างาน01/03/2559
วันที่เข้างาน 13/09/2553
ธุรการสาขา (CT) ลำปาง
ธุรการสาขา (CT) ลำปาง
ธุรการสาขา (DG) เลย
ธุรการสาขา (DG) เลย
 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085