คุยอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน

คุยอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน (Lisa)

          ถ้าทุกครั้งที่คุณมีประเด็นที่จำเป็นต้องพูดคุยกับคู่ของคุณแล้วก็มักจะลงเอยด้วยการทะเลาะกัน หรือไม่อาจจบประเด็นที่ค้างคาใจกันได้ เพราะคุณ (หรือเขา) ไม่อาจยอมรับความจริงได้ ก็แสดงว่าการสื่อสารระหว่างคุณกำลังมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้คุณสองคนห่างเหินกันออกไปเรื่อยๆ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารกันด้วยความมั่นคงทางอารมณ์ และจบปัญหาลงได้โดยไม่ต้องทะเลาะกัน

          ให้หรือรับข้อมูล : จงเปิดใจต่อสิ่งที่ได้รับจากคู่ของคุณ คุณต้องยินดีที่จะทดสอบหรือถูกทดสอบ คุณไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คุณคิด แต่ทุกอย่างที่คุณพูดออกไปต้องเที่ยงตรง ถ้าคู่ของคุณถามว่าคุณไม่สบายใจหรือเปล่า และถ้าคุณไม่สบายใจหรือโกรธ ก็ต้องพูดออกไปว่า "ใช่" มันสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องพูดความจริง

          ชี้ชัดข้อมูลและอารมณ์ : หลังจากได้รับข้อมูลจากคู่ของคุณแล้ว แยกแยะว่าสิ่งที่คุณกำลังได้ยินคือสิ่งที่คู่ของคุณพูดออกมาจริงหรือเปล่า คุณต้องทวนว่า "สิ่งที่ฉันได้ยินจากคุณก็คือ..." จากนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในความรู้สึกของเขาหรือเธอ คุณก็อาจพูดบางอย่าง เช่น "ความรู้สึกที่ฉันได้จากคุณก็คือความขุ่นข้องใจ ความโกรธ และเจ็บปวด" เพื่อให้อีกฝ่ายตอบรับหรือปฏิเสธในสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกของตัวเอง

          อยู่กับปัจจุบัน : จดจ่อกับเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ อย่าได้ขุดคุ้ยเรื่องในอดีตขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ประเด็นทั้งหมดเบี่ยงเบนไป

          อย่าเดินหนี : อย่าเดินหนีไปก่อนการพูดคุยจะจบสิ้นลง เพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อมากนัก คุณสามารถต่อรอง จำกัดเวลาก่อนหน้าได้ เพื่อที่ทั้งสองจะได้รู้ว่าการสนทนาจะยาวนานแค่ไหน