อะไรทำให้ความก้าวหน้าของแต่ละคนไม่เท่ากัน


อะไรทำให้ความก้าวหน้าของแต่ละคนไม่เท่ากัน (247freemag)

"S-H-T" Abilities for Success

     คุณรู้ไหม อะไรทำให้ความก้าวหน้าของแต่ละคนไม่เท่ากัน ความเก่ง ความฉลาด ความชำนาญ หรือประสบการณ์ต่างๆ ก็มีส่วนสะท้อนถึงผลงานออกมาต่างกัน แต่จะมีอยู่ 3 ส่วนหลักสำคัญที่บ่งชี้ว่าใครจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตได้มากน้อยกว่ากัน

     1.เก่งตน (Self Ability) อันนี้ถือเป็นความเก่งอันดับแรกสุดที่คุณควรจะมีติดตัวไว้ จะเก่งอะไรก็ตาม ขอให้มีความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อย ให้เป็นเหมือนอาวุธประจำตัว เหมือนอย่างที่คนโบราณเขาว่า แม้จะเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล

     2.เก่งคน (Human Ability) สมัยนี้จะเก่งแบบ "วันแมนโชว์" เห็นจะไม่ได้เสียแล้ว การทำงานเป็นทีมได้ นั่นแสดงว่าคุณสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ สามารถปกครองคนได้ รู้ว่าคนแบบนี้ต้องใช้ทำงานแบบไหนถึงจะเหมาะ เมื่อใดที่องค์กรต้องการหาหัวหน้าคุณก็มีสิทธ์ถูกเลือก ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ แม้คุณจะไม่เก่งไปทุกอย่างแต่ถ้าคุณมีวิธีปกครองคน รู้จักวิธีได้ใจคนอื่นแล้วละก็ คุณก็จะสามารถดึงคนเก่งๆ มาร่วมงานมาทำงานให้แต่โดยดี

     3.เก่งงาน (Task Ability) เราไม่ได้หมายความว่าให้คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละงานแบบยอดฝีมือหรอก เพราะถ้าคุณเก่งกาจขนาดนั้น ก็อาจไม่ต้องจ้างคนอื่นแล้วสิครับ แต่ความเก่งงานในข้อนี้ หมายถึง คุณต้องรู้จักและเข้าใจงานทุกส่วน ต้องรู้ถึงความสำคัญของแต่ละงาน รู้ว่างานนั้นจะส่งผลต่อภาพรวมยังไง แต่ละงานจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เป้าหมายใหญ่สำเร็จได้อย่างไร เมื่อลูกน้องมาถามคุณก็สามารถอธิบายให้เห็นภาพรวมได้ ช่วยเสนอความคิดเห็น ให้คำแนะนำลูกทีมเวลาติดขัด เพื่อขจัดปัญหาออกไปในที่สุด

     สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง ให้มีความ "เก่งตน" มากขึ้น คุณจะต้องพัฒนาทั้ง 3 ทางคือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ