ทำไมเวลาบนโลกจึงเร็วกว่าเวลาในอวกาศถึง 10 เท่า
 
 

 ตามทฤษฏีของไอสไตน์ เมื่อความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง เวลาจะเป็นศูนย์

          สมมติ ให้ฝาแฝดสองคน คนหนึ่งเป็นนักบินอวกาศ อีกคนเป็นผู้สักเกตุการณ์บนพื้นโลก


          นักบินอวกาศ เดินทางด้วยความเร็วแสงตลอดเวลาไปนอกโลก ตลอดเวลาที่เดินทางเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เมื่อกลับมาที่โลก พบว่า เวลาผ่านไป 50 ถึง 100 ปีแล้วเป็นต้น จนอีกคนที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนโลก อาจแก่หรือตายไปแล้วก็ได้เมื่อเขากลับมาครับ


  


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (สัม-พัด-ทะ-พาบ)

http:/www.rmutphysics.com/PHYSICS/oldfront/64/relativity .htm