อดนอนกวนสมอง มีส่วนทำให้เกิดเป็นโรคสมองเสื่อมขึ้นได้
 
 

นักวิจัยโรงพยาบาลบาร์เนสยิว พบว่า การอดนอนอาจจะมีส่วนทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้ ส่อว่าอาจจะใช้ยาที่เข้าโอเรกซิน รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมให้ทุเลา...

นักวิจัยโรงพยาบาลบาร์เนสยิว ที่นครเซนต์หลุยส์ ของสหรัฐฯ สงสัยว่าการอดนอนอาจจะมีส่วนทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้ เพราะได้เห็นในการทดลองกับหนู ซึ่งโดนถูกตัดแต่งหน่วยพันธุกรรม เพื่อให้เป็นโรคนี้ พวกเขาได้พบว่า เมื่อมันตื่นระดับโปรตีนอมัยลอยด์ในสมองจะสูงขึ้น และจะค่อยลดต่ำลงเมื่อหลับ ครั้นพอโดนถูกกวน ไม่ให้หลับได้อาการของมันจะยิ่งทรุดหนักลง

ดร.เดวิด โฮลซ์แมน หัวหน้าคณะกล่าวว่า "เมื่อมันอดนอน โปรตีนอมัยลอยด์จะก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนสังเกตได้"

เมื่อคณะนักวิจัยฉีดยาโอเรกซินอันเป็นสารควบคุมการนอนเข้าที่สมองมันจะตื่นนานขึ้น และระดับโปรตีนก็จะสูงขึ้นไปด้วย ในคนเราสารโอเรกซินจะมีบทบาทอย่างมากในผู้ป่วยโรคง่วงหลับ

ตัวหมอเดวิดได้ให้ความเห็นว่า การค้นพบส่อว่าอาจจะใช้ยาที่เข้าโอเรกซินในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมให้ทุเลาได้.