ปัญหาที่พบในการทำงาน

1.     แลนมีปัญหา

2.     อินเตอร์เน็ตมีปัญหา

3.     อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ชำรุด

 

ผลกระทบของปัญหา

แลนมีปัญหา

-          เป็นปัญหาใหญ่สุด สำหรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

-          เข้าโปรแกรมไม่ได้ สั่งปริ๊นซ์ข้ามเครื่องไม่ได้

-          เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้

อินเตอร์เน็ตมีปัญหา

-          ส่งเมลล์ไม่ได้

-          รีโมทไม่ได้

อุปกรณ์เสื่อมสภาพ หรือชำรุด

-          ไม่สามารถทำงานบางอย่างได้

 

สาเหตุของปัญหา

ปัญหาแลน

-          สายแลนหลุด หลวม

-          สวิทซ์ หรือ ฮับมีปัญหา

-          แลนของเครื่องถูกปิด

-          ระบบวินโดวน์มีปัญหา

ปัญหาอินเตอร์เน็ต

-          แลนใช้ไม่ได้

-          ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา

ปัญหาอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ชำรุด

-          หมดอายุการใช้งาน

-          สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

-          การดูแลรักษา

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจเช็คระบบเบื้องต้น

-          เช็คที่หน้าจอว่า สถานะแลน ตัวรีโมท อินเตอร์เน็ต ทำงานปกติหรือไม่

โดยสังเกต ที่หน้าจอด้านล่างมุมซ้ายมือ จะต้องมี รูปหน้าจอคอม 2 รูป  2 คู่ คือ Lan กับ Hamachi เป็นสีฟ้า ปกติ ตัวรีโมท(Hamachi) เป็นสีเขียวทั้ง 3 จุดไม่มีกากบาทสีแดง หรือ จุดสีเหลืองวิ่งไปมาอยู่ ตัวรีโมทไม่เป็นสีเทาดังรูป

                        

-          ถ้าไม่มีรูปจอคอม หรือ ตัวรีโมท อาจมีสาเหตุมาจาก แลนใช้ไม่ได้ หรือมีการปิดแลน ปิดตัวรีโมท หรือลืมเปิด หรือบางทีเราตั้งไว้ไม่ให้แสดงรูปไอคอน

 

-          การเช็คว่าแลนเราเปิดหรือไม่ เข้าไปดูใน Network Connections โดย

คลิ๊กขวาที่ ไอคอน รูปจอคอมที่แสดงอยู่ด้านล่าง เลือก Open Network Connections ดังรูป

หรือ คลิ๊กขวาที่ My Network Place หน้า Desktop เลือก Properties ดังรูป

         

เราจะได้ หน้าจอ Network Connections แสดงสถานะของแลน

   

 

 

 

บางที ทั้ง Lan กับ Hamachi เปิดทำงานตามปกติ แต่เข้าแลนไม่ได้ อาจเกิดจาก IP ที่ตัวสวิทซ์แจกไม่ถูกต้อง เรามีวิธีการเช็ค เลข IP ดังนี้

คลิ๊กซ้ายที่ไอคอน รูปจอคอมด้านล่างขวามือ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดู Lan หรือ Hamachi

หรือเข้าไปหน้า Network Connections แล้วดับเบิ๊ลคลิ๊ก ที่ไอคอนรูปจอคอม เลือกดู Lan หรือ Hamachi ก็ได้เช่นกัน

  

การกำหนด เลข IP เอง กรณีเข้าแลนไม่ได้ทั้งที่เปิดแลน ทำงานปกติ

คลิ๊ก Properties หน้า Local Area Connection Status

หรือ เข้าหน้า Network Connections คลิ๊กขวา เลือก Properties ได้เหมือนกัน

         

เลื่อนหา Internet Protocal(TCP/IP) ดับเบิ๊ลคลิ๊ก หรือ เลือกแล้วกด Properties จะได้

ปกติเราจะปล่อยให้มันแจกไอพีเองอยู่แล้ว ไม่ค่อยได้มากำหนดเอง

กรณี ไอคอนรูปจอคอม เป็นกากบาท สีแดง สาเหตุอาจมาจาก สายแลนหรือ สวิทซ์ มีปัญหา

วิธีการเช็ค ดูว่าสายแลนหลุดไหม ทั้งสองฝั่งคือ หลังเครื่องคอมกับ ด้านที่ต่อกับสวิทซ์ ดูว่าไฟสีเขียวแสดงสถานะ ขึ้นหรือไม่

   

ถ้า ไฟไม่ขึ้น หรือไอคอนยังมีกากบาท ลอง ถอดเสียบใหม่หรือเปลี่ยนช่องเสียบดู

 

 

การดูว่าปริ๊นซ์งานได้ไหม ตรวจดูก่อนว่า เครื่องเราติดต่อเครื่องปริ๊นซ์ ได้ไหม

โดยดูสถานะเครื่องปริ๊นซ์เราจะปริ๊นซ์ก่อน ไปที่ Start->Printer and Fax แล้ว เอาเม้าท์ไปชี้ที่เครื่องปริ๊นซ์ จะขึ้นสถานะเครื่องปริ๊นซ์ ดังรูป

    

ถ้า สถานะ ไม่ใช่ Ready อาจมาจากปัญหา

เครื่องปริ๊นซ์ ไม่เปิด หรือ แลนใช้ไม่ได้ หรือ สายไฟ สายเครื่องปริ๊นซ์อาจจะหลวมหรือหลุด

 

การดูแล ถนอม รักษาอุปกรณ์ การทำงาน

1.     ปิดทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

2.     ระวังเรื่องความร้อนและฝุ่นละออง

3.     การจับ แตะ สัมผัส เครื่องคอม อุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กอยู่ หรือสายไฟ ควรใส่รองเท้าป้องกันไฟรั่วด้วย