ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 12
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.33
20.94
24.30
-4.45
74.13
03
LC(เลย)
2
฿2.00
29.82
21.04
25.15
-2.96
73.05
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
29.64
21.65
19.84
-1.86
69.27
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.61
21.59
20.55
-2.24
65.52
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
30.05
21.08
18.57
-5.86
63.83
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
30.12
17.35
20.83
-11.77
56.53
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
23.23
19.60
14.69
-3.23
54.28
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
22.64
21.41
13.17
-3.62
53.60
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
24.13
17.88
17.42
-8.52
50.92
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.63
19.95
15.10
-6.30
50.37
05
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
24.43
18.61
15.22
-8.49
49.77
02
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
19.82
20.54
12.55
-3.62
49.30
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
19.74
21.57
13.22
-5.75
48.78
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
22.36
19.83
15.30
-8.75
48.73
05
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
21.35
19.80
13.77
-6.78
48.13
01
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
20.93
18.67
13.64
-6.59
46.65
11
CT(อุดร)
17
฿17.00
15.82
20.80
13.33
-3.49
46.45
02
KP(กำแพงเพชร)
18
฿18.00
21.56
21.29
10.95
-8.06
45.74
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
20.53
19.79
11.77
-6.52
45.57
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
18.12
18.70
13.61
-5.53
44.90
07
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
21.10
19.42
12.81
-9.68
43.64
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
20.56
18.08
14.46
-9.58
43.52
10
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
22.35
17.71
15.15
-12.02
43.19
04
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
18.64
20.86
9.30
-5.64
43.15
02
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
20.82
17.46
13.74
-9.77
42.25
05
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
21.10
18.65
13.16
-11.16
41.74
02
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
20.45
18.41
12.26
-9.64
41.48
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
19.76
16.99
12.58
-9.65
39.67
03
KB(กบินทร์บุรี)
29
฿29.00
15.72
19.63
4.72
-1.09
38.98
07
LC(เลย)
30
฿30.00
17.28
18.54
12.53
-9.64
38.71
01
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
18.10
16.48
13.05
-9.00
38.62
02
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
22.30
15.78
13.52
-13.93
37.67
01
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
20.19
18.32
11.29
-12.40
37.40
05
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
18.48
17.68
11.54
-10.92
36.78
06
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
18.10
17.40
12.31
-11.44
36.37
09
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
14.34
18.42
9.19
-5.91
36.04
01
SB(สระบุรี)
37
฿37.00
15.10
17.59
9.40
-6.17
35.92
08
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
14.26
20.05
9.36
-8.61
35.05
02
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
18.86
16.82
13.87
-15.62
33.94
01
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
16.21
18.18
10.43
-11.06
33.75
06
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
17.86
16.06
13.26
-14.47
32.72
01
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
12.18
19.14
8.27
-7.13
32.46
01
KK(ขอนแก่น)
43
฿43.00
16.41
16.62
10.61
-11.21
32.43
09
MP(เมืองพล)
44
฿44.00
14.68
17.56
9.09
-9.78
31.55
04
KP(กำแพงเพชร)
45
฿45.00
17.47
18.76
9.58
-14.33
31.47
01
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
10.81
21.36
7.03
-7.92
31.28
07
CT(อุดร)
47
฿47.00
16.17
19.20
9.71
-14.13
30.95
03
UB(อุบลราชธานี)
48
฿48.00
18.53
18.09
12.01
-17.99
30.64