ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 12
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.13
26.44
18.42
-6.83
66.16
LC(เลย)
2
฿2.00
24.54
26.50
17.30
-7.68
60.67
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.78
29.14
13.31
-3.81
59.41
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
22.75
24.16
15.08
-11.06
50.93
CT(อุดร)
5
฿5.00
20.98
25.34
14.45
-10.40
50.37
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
21.49
24.43
14.79
-11.39
49.31
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.45
24.92
12.25
-11.61
46.01
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
12.84
25.51
3.97
-1.52
40.79
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
16.77
23.80
10.35
-12.97
37.96
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.42
20.82
11.13
-14.52
34.85
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
17.09
25.26
8.64
-16.31
34.68
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
15.52
22.51
8.18
-14.16
32.06
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
10.79
23.76
7.02
-10.13
31.44
BK(บึงกาฬ)
14
฿14.00
9.92
20.55
6.11
-7.21
29.38
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
15.48
19.20
10.30
-17.23
27.76
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
14.08
17.46
8.39
-21.07
18.86
KR(โคราช)
17
฿17.00
12.07
19.78
6.71
-22.61
15.95
NW(นครสวรรค์)
18
฿18.00
10.31
16.46
9.28
-21.71
14.34
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
11.09
20.30
7.56
-25.18
13.77
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
13.98
14.38
8.16
-22.98
13.54