ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
31/05/2565
24/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
21.81
28.08
-2.97
86.92
03
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
20.83
30.00
-4.02
86.81
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
32.44
22.03
21.98
-1.97
74.48
09
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
40.00
20.52
15.69
-3.08
73.13
04
LC(เลย)
5
฿5.00
31.53
21.43
22.28
-2.41
72.83
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
35.23
19.27
21.94
-4.56
71.88
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
40.00
21.47
16.29
-6.21
71.55
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
40.00
24.20
16.69
-10.34
70.55
05
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
38.98
19.39
17.30
-7.30
68.37
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
35.73
17.41
17.08
-6.40
63.82
02
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
32.91
21.20
14.54
-4.84
63.81
02
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
39.88
15.86
13.63
-7.42
61.95
05
KP(กำแพงเพชร)
13
฿13.00
32.46
27.64
7.41
-9.64
57.87
14
CT(อุดร)
14
฿14.00
31.97
17.17
20.27
-12.33
57.08
04
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
31.07
21.07
16.45
-11.64
56.95
07
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
30.60
19.41
15.05
-9.13
55.93
04
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
28.29
19.71
11.86
-4.11
55.75
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
37.54
16.52
14.58
-13.32
55.32
03
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
32.93
19.21
15.62
-12.74
55.02
02
KP(กำแพงเพชร)
20
฿20.00
26.93
19.59
13.25
-5.08
54.69
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
35.69
17.48
10.90
-9.64
54.43
06
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
30.61
18.40
17.60
-12.98
53.63
05
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
28.76
17.95
15.71
-9.61
52.81
02
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
33.40
18.01
8.70
-7.70
52.41
03
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
22.29
19.76
16.69
-7.09
51.65
08
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
26.44
18.32
15.80
-9.73
50.83
09
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
30.60
17.72
11.11
-8.66
50.77
06
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
33.83
17.56
10.99
-13.22
49.16
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
30.16
16.16
13.02
-10.88
48.46
02
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
31.08
14.57
12.51
-9.72
48.44
02
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
25.54
22.71
15.76
-15.91
48.10
03
KB(กบินทร์บุรี)
32
฿32.00
24.11
17.63
9.10
-2.94
47.90
09
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
31.51
16.57
9.51
-11.49
46.10
01
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
25.00
18.17
11.78
-9.06
45.89
11
CT(อุดร)
35
฿35.00
18.53
18.69
12.38
-4.73
44.87
04
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
27.81
20.34
10.99
-14.86
44.28
07
LC(เลย)
37
฿37.00
22.26
17.96
14.27
-10.41
44.08
07
KR(โคราช)
38
฿38.00
33.38
17.97
5.15
-12.75
43.75
05
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
32.00
16.86
9.45
-15.58
42.73
05
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
24.56
14.54
13.66
-10.11
42.65
10
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
25.95
12.26
15.47
-11.13
42.55
01
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
28.30
15.58
13.23
-15.09
42.02