ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
31/05/2565
24/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
28.90
21.01
-7.46
82.45
LC(เลย)
2
฿2.00
34.75
28.21
20.08
-8.62
74.42
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
26.06
30.00
14.63
-4.03
66.66
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
33.14
26.40
16.85
-12.19
64.20
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
29.83
26.19
16.50
-11.43
61.09
DG(มหาสารคาม)
6
฿6.00
31.27
22.85
11.92
-12.97
53.07
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
26.40
26.29
10.42
-10.52
52.59
CT(อุดร)
8
฿8.00
22.85
24.52
14.14
-10.82
50.69
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
24.68
21.47
12.80
-10.76
48.19
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
23.43
20.96
9.01
-11.44
41.96
KB(กบินทร์บุรี)
11
฿11.00
15.55
21.80
6.76
-4.90
39.21
KR(โคราช)
12
฿12.00
25.44
21.37
7.54
-15.59
38.76
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
21.68
20.16
11.32
-20.15
33.01
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
18.24
20.51
11.88
-17.69
32.94
MP(เมืองพล)
15
฿15.00
15.17
21.24
7.59
-13.27
30.73
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
18.29
18.29
7.42
-21.42
22.58
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
14.74
22.28
7.73
-26.67
18.08
BK(บึงกาฬ)
18
฿18.00
3.53
19.77
6.60
-15.26
14.64
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
22.89
14.74
9.84
-34.68
12.79
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.13
15.46
9.48
-26.94
7.13