คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
04
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
11.58
12.34
7.60
-36.71
-5.20
04
NW(นครสวรรค์)
100
฿100.00
11.04
10.52
6.48
-34.68
-6.64
04
GS(ร้อยเอ็ด)
101
฿101.00
6.38
12.14
5.33
-31.14
-7.30
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
7.65
17.89
5.18
-42.23
-11.52
09
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
11.28
5.25
4.95
-36.17
-14.69
05
KP(กำแพงเพชร)
104
฿104.00
8.63
10.83
6.96
-43.72
-17.30
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
4.05
4.35
4.56
-42.77
-29.80
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
8.57
.19
4.30
-63.36
-50.30
04
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
7.49
18.76
6.46
-84.93
-52.22
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.13
-2.06
4.00
-69.92
-63.84