ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.57
19.33
25.62
-6.02
69.50
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
26.66
20.42
18.62
-1.54
64.15
03
LC(เลย)
3
฿3.00
25.21
18.97
21.73
-3.82
62.09
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
24.50
19.40
19.54
-3.99
59.46
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
26.44
19.01
19.55
-7.61
57.40
04
LC(เลย)
6
฿6.00
23.00
19.37
17.92
-3.75
56.53
02
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
16.89
21.18
11.35
-3.20
46.22
01
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
20.07
19.35
14.19
-8.27
45.34
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.02
20.58
13.45
-9.79
45.26
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
20.55
18.45
13.71
-7.72
44.98
04
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
17.57
17.19
15.61
-5.38
44.98
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
21.31
17.79
15.79
-10.29
44.60
01
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
19.97
19.39
13.06
-8.73
43.70
01
CT(อุดร)
14
฿14.00
16.72
18.79
11.38
-3.32
43.56
02
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
22.35
17.77
14.37
-11.79
42.70
02
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
20.45
16.76
15.38
-10.99
41.61
06
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
20.17
17.80
13.14
-10.24
40.87
07
LC(เลย)
18
฿18.00
15.69
17.95
13.36
-6.81
40.19
01
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
20.29
19.01
13.80
-13.30
39.79
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
14.67
18.99
12.59
-6.72
39.53
05
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
19.62
15.99
14.67
-10.75
39.53
09
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
15.62
21.47
11.10
-8.75
39.45
09
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
12.32
19.43
9.62
-2.92
38.45
08
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
11.17
22.22
10.02
-6.00
37.42
07
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
18.95
18.31
12.34
-12.24
37.35
11
CT(อุดร)
26
฿26.00
13.15
18.39
11.59
-6.15
36.99
08
CT(อุดร)
27
฿27.00
20.10
15.15
9.50
-8.46
36.29
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
16.77
16.73
13.37
-10.73
36.14
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
13.78
16.66
12.38
-7.03
35.78
05
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
18.22
20.19
9.33
-12.79
34.96
06
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
15.59
18.84
15.18
-14.67
34.94
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
13.55
18.64
10.57
-8.57
34.18
01
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
11.13
18.48
7.84
-5.28
32.17
01
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
12.71
16.22
10.73
-7.66
32.00
06
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
16.81
17.21
9.02
-11.19
31.85
02
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
15.13
16.22
12.76
-12.60
31.51
01
SB(สระบุรี)
37
฿37.00
10.66
20.46
5.80
-6.38
30.54
06
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
8.81
21.47
6.85
-7.44
29.69
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
13.69
17.81
9.17
-11.53
29.14
02
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
18.10
14.26
14.10
-18.17
28.30
01
BK(บึงกาฬ)
41
฿41.00
10.62
15.82
1.87
-.05
28.26
07
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
11.75
16.82
8.76
-9.53
27.80
02
KR(โคราช)
43
฿43.00
13.90
19.32
9.24
-14.95
27.51
01
LC(เลย)
44
฿44.00
15.01
15.07
9.44
-12.45
27.06
07
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
15.27
14.34
10.83
-13.79
26.66
05
LC(เลย)
46
฿46.00
11.49
17.37
8.42
-11.51
25.77
08
UB(อุบลราชธานี)
47
฿47.00
17.83
18.67
11.47
-22.31
25.66
04
UT(อุตรดิตถ์)
48
฿48.00
14.80
20.16
8.56
-17.96
25.56