ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.28
24.13
17.84
-9.04
59.21
LC(เลย)
2
฿2.00
21.28
23.25
16.20
-6.47
54.27
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
18.25
25.96
12.31
-4.98
51.54
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.49
23.24
13.87
-8.60
49.99
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
19.78
20.65
15.09
-10.83
44.70
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.73
22.03
14.75
-12.52
43.98
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
15.12
21.79
12.25
-15.66
33.50
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.45
21.07
9.53
-13.02
33.03
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.86
20.43
1.83
-.03
32.09
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
12.31
20.85
9.88
-13.51
29.53
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
11.67
21.06
8.75
-15.06
26.43
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
13.14
20.26
9.72
-18.00
25.11
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
8.43
21.02
6.83
-13.34
22.94
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
13.91
19.38
9.69
-27.23
15.75
NW(นครสวรรค์)
15
฿15.00
13.24
18.03
6.40
-22.88
14.80
KP(กำแพงเพชร)
16
฿16.00
12.87
19.38
9.26
-28.49
13.02
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
9.43
16.51
7.53
-20.70
12.77
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.14
16.80
7.26
-27.26
5.93
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
.00
4.29
.08
.00
4.37
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
11.28
16.99
6.49
-40.34
-5.58