คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
31/01/2565
25/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
DG(มหาสารคาม)
87
฿87.00
9.13
11.96
9.07
-17.17
12.99
06
KR(โคราช)
88
฿88.00
6.06
13.15
5.96
-13.10
12.07
05
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
3.51
18.06
3.81
-13.72
11.66
02
GS(ร้อยเอ็ด)
90
฿90.00
6.60
12.02
6.74
-15.38
9.98
04
MH(มุกดาหาร)
91
฿91.00
17.10
15.69
9.46
-33.11
9.14
07
MP(เมืองพล)
92
฿92.00
14.16
8.89
4.89
-20.45
7.49
03
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
4.04
13.12
7.24
-18.43
5.97
03
KK(ขอนแก่น)
94
฿94.00
9.07
8.04
6.88
-18.52
5.47
02
PL(พิษณุโลก)
95
฿95.00
5.04
14.17
8.92
-24.94
3.19
09
SB(สระบุรี)
96
฿96.00
16.14
7.72
6.80
-28.15
2.51
01
KP(กำแพงเพชร)
97
฿97.00
16.70
15.69
5.04
-35.42
2.01
06
DG(มหาสารคาม)
98
฿98.00
9.11
8.39
5.60
-23.46
-.36
09
SK(สกลนคร)
99
฿99.00
4.06
10.07
8.22
-27.43
-5.08
04
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
9.61
11.72
6.01
-33.67
-6.33
09
PL(พิษณุโลก)
101
฿101.00
8.07
7.40
6.16
-28.21
-6.58
05
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
4.07
15.27
6.19
-49.29
-23.76
03
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
17.17
5.55
5.17
-56.26
-28.37
04
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
5.59
16.54
6.15
-67.37
-39.09
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
3.55
6.87
4.64
-62.83
-47.77
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
5.06
-4.95
3.66
-82.65
-78.88