คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
31/01/2565
25/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
10
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
27.36
14.57
15.81
-25.10
32.64
02
KR(โคราช)
44
฿44.00
18.23
14.42
10.43
-10.76
32.32
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
19.16
15.33
9.63
-12.05
32.07
07
CT(อุดร)
46
฿46.00
14.20
14.15
10.73
-7.02
32.06
07
PL(พิษณุโลก)
47
฿47.00
16.22
14.81
10.00
-9.16
31.87
04
KP(กำแพงเพชร)
48
฿48.00
28.33
12.54
11.49
-20.55
31.81
02
CT(อุดร)
49
฿49.00
27.29
14.10
8.85
-19.54
30.70
02
SK(สกลนคร)
50
฿50.00
18.13
13.23
13.55
-15.11
29.80
06
KK(ขอนแก่น)
51
฿51.00
15.15
14.39
9.80
-10.04
29.30
01
KK(ขอนแก่น)
52
฿52.00
13.14
15.43
9.55
-8.96
29.16
03
KP(กำแพงเพชร)
53
฿53.00
20.24
17.57
9.61
-18.82
28.60
06
UB(อุบลราชธานี)
54
฿54.00
12.67
13.06
12.51
-9.70
28.54
02
DG(มหาสารคาม)
55
฿55.00
19.24
12.82
9.02
-13.46
27.62
03
DG(มหาสารคาม)
56
฿56.00
25.22
9.44
9.53
-16.75
27.44
01
LP(ลำปาง)
57
฿57.00
13.19
13.35
8.42
-7.77
27.19
02
BK(บึงกาฬ)
58
฿58.00
8.06
16.16
2.68
.00
26.90
08
DG(มหาสารคาม)
59
฿59.00
16.21
16.65
9.36
-16.61
25.61
03
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
9.13
19.50
4.43
-8.04
25.02
08
CT(อุดร)
61
฿61.00
13.70
10.48
9.93
-9.63
24.48
02
KP(กำแพงเพชร)
62
฿62.00
22.19
16.29
11.48
-25.84
24.12
01
LC(เลย)
63
฿63.00
15.67
12.51
9.15
-13.83
23.50
11
LP(ลำปาง)
64
฿64.00
9.11
18.40
6.27
-10.89
22.89
06
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
2.03
17.90
6.66
-3.79
22.80
04
NW(นครสวรรค์)
66
฿66.00
25.24
10.37
8.22
-21.12
22.71
03
MH(มุกดาหาร)
67
฿67.00
13.12
15.71
9.31
-15.44
22.70
07
SK(สกลนคร)
68
฿68.00
16.66
14.34
10.87
-19.32
22.55
01
PL(พิษณุโลก)
69
฿69.00
15.12
14.48
10.14
-17.92
21.82
01
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
15.09
13.59
7.66
-14.71
21.63
03
UB(อุบลราชธานี)
71
฿71.00
20.72
12.19
11.41
-22.79
21.53
06
SB(สระบุรี)
72
฿72.00
11.12
17.01
7.94
-14.75
21.32
05
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
13.11
14.02
8.48
-14.80
20.81
03
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
14.66
10.95
10.33
-15.38
20.56
05
SK(สกลนคร)
75
฿75.00
17.13
13.89
11.69
-22.49
20.22
01
MH(มุกดาหาร)
76
฿76.00
17.16
11.22
11.34
-19.71
20.01
11
CT(อุดร)
77
฿77.00
2.54
14.04
10.40
-7.02
19.96
07
GS(ร้อยเอ็ด)
78
฿78.00
10.12
14.87
7.20
-12.93
19.26
03
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
13.06
12.33
8.81
-14.98
19.22
02
MH(มุกดาหาร)
80
฿80.00
16.19
16.62
7.69
-21.44
19.06
09
MP(เมืองพล)
81
฿81.00
13.17
14.84
8.17
-17.18
19.00
02
PB(เพชรบูรณ์)
82
฿82.00
9.09
12.55
9.08
-11.77
18.95
07
KR(โคราช)
83
฿83.00
16.69
14.14
7.31
-21.73
16.41
08
PL(พิษณุโลก)
84
฿84.00
6.08
15.27
9.24
-14.82
15.77
02
MP(เมืองพล)
85
฿85.00
4.06
14.69
5.71
-8.78
15.68
05
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
15.17
12.01
5.91
-17.61
15.48