ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
31/01/2565
25/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
39.93
15.99
28.29
-3.45
80.76
03
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
17.22
22.69
-4.33
75.58
14
CT(อุดร)
3
฿3.00
40.00
16.53
22.46
-6.23
72.76
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
40.00
15.62
16.62
-6.07
66.17
07
LC(เลย)
5
฿5.00
40.00
14.68
16.14
-7.75
63.07
07
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
40.00
17.14
15.59
-9.91
62.82
04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
26.30
16.83
20.69
-1.73
62.09
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
40.00
15.23
16.83
-10.45
61.61
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
26.25
17.59
21.04
-3.56
61.32
08
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
40.00
16.30
14.08
-9.28
61.10
05
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
40.00
14.61
17.39
-12.01
59.99
06
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
40.00
13.81
15.02
-9.00
59.83
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
33.32
18.13
16.13
-8.71
58.87
04
LC(เลย)
14
฿14.00
25.35
16.85
18.69
-4.03
56.86
02
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
27.25
16.90
13.52
-2.37
55.30
05
KK(ขอนแก่น)
16
฿16.00
40.00
15.39
11.75
-12.34
54.80
01
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
26.31
16.64
16.37
-4.55
54.77
03
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
18.20
19.91
17.45
-8.63
46.93
05
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
25.70
15.56
11.66
-6.83
46.09
03
CT(อุดร)
20
฿20.00
19.27
16.95
15.24
-6.53
44.93
07
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
23.85
13.63
13.24
-6.58
44.14
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
18.19
16.25
17.28
-8.13
43.59
07
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
34.36
12.55
11.57
-15.24
43.24
02
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
33.32
13.33
13.36
-16.86
43.15
08
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
15.21
19.23
11.25
-3.02
42.67
04
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
17.18
30.00
9.65
-14.80
42.03
10
CT(อุดร)
27
฿27.00
19.25
15.05
13.95
-7.25
41.00
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
14.62
24.02
16.66
-14.98
40.32
07
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
24.67
14.40
8.13
-8.07
39.13
01
SB(สระบุรี)
30
฿30.00
20.76
14.63
6.80
-3.82
38.37
03
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
21.25
13.71
14.17
-11.33
37.80
05
LC(เลย)
32
฿32.00
19.16
18.68
10.50
-11.26
37.08
01
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
22.71
12.40
10.94
-9.57
36.48
02
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
19.74
12.76
16.31
-12.51
36.30
01
CT(อุดร)
35
฿35.00
16.15
12.84
12.10
-4.81
36.28
09
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
14.19
15.51
12.17
-6.01
35.86
04
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
17.71
21.68
6.75
-11.97
34.17
06
NW(นครสวรรค์)
38
฿38.00
16.13
16.67
5.57
-4.82
33.55
09
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
10.60
16.92
9.54
-3.53
33.53
01
BK(บึงกาฬ)
40
฿40.00
14.12
15.49
3.78
-.22
33.17
02
NW(นครสวรรค์)
41
฿41.00
24.27
12.60
7.07
-11.00
32.94
01
NW(นครสวรรค์)
42
฿42.00
25.26
15.36
6.91
-14.62
32.91