ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 12
03
LC(เลย)
1
฿1.00
33.81
18.37
24.46
-2.86
73.78
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
33.74
17.04
24.80
-6.80
68.78
04
LC(เลย)
3
฿3.00
26.36
18.70
19.38
-3.38
61.05
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
28.42
18.36
20.72
-7.71
59.79
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
25.22
19.82
20.06
-7.59
57.50
04
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
25.41
19.51
14.99
-7.65
52.27
11
CT(อุดร)
7
฿7.00
18.17
18.80
15.37
-2.60
49.75
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.29
16.95
19.11
-10.69
49.66
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
22.31
17.04
16.08
-6.30
49.13
02
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
24.36
15.71
17.50
-8.78
48.78
05
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
24.07
16.77
14.89
-8.92
46.82
07
LC(เลย)
12
฿12.00
21.39
19.37
14.90
-9.45
46.20
14
CT(อุดร)
13
฿13.00
24.28
16.37
19.23
-13.96
45.92
06
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.14
17.74
14.35
-6.32
45.92
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
20.08
17.62
15.77
-7.90
45.56
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
21.57
14.72
15.45
-6.33
45.40
02
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
23.52
16.66
17.02
-12.09
45.11
06
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
22.47
15.32
16.00
-8.95
44.84
10
CT(อุดร)
19
฿19.00
18.61
16.70
14.91
-6.37
43.85
02
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
18.89
16.96
12.88
-6.98
41.76
09
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
15.34
18.58
11.49
-4.11
41.30
01
CT(อุดร)
22
฿22.00
17.12
18.55
11.78
-7.05
40.40
07
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
19.32
17.03
12.37
-8.56
40.17
02
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
22.28
15.01
15.44
-13.10
39.63
02
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
17.73
16.79
13.35
-10.35
37.52
01
PB(เพชรบูรณ์)
26
฿26.00
20.15
15.11
16.01
-14.14
37.12
01
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
18.89
16.83
11.71
-11.19
36.24
05
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
15.37
15.79
12.11
-8.63
34.63
06
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
21.41
15.67
13.58
-16.68
33.97
07
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
17.20
16.61
10.95
-11.26
33.50
02
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
16.19
19.76
12.59
-15.26
33.28
01
UT(อุตรดิตถ์)
32
฿32.00
19.50
15.39
13.48
-15.10
33.26
01
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
11.71
18.06
8.91
-6.39
32.28
03
CT(อุดร)
34
฿34.00
17.89
16.27
14.23
-16.38
32.00
09
MP(เมืองพล)
35
฿35.00
13.65
16.87
9.39
-7.97
31.95
07
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
18.55
16.74
12.64
-17.20
30.74
05
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
15.96
16.81
12.78
-14.93
30.62
04
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
16.07
14.93
9.98
-10.38
30.60
01
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
21.52
15.14
14.62
-21.00
30.27
01
MP(เมืองพล)
40
฿40.00
14.15
16.16
10.50
-10.99
29.82
02
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
9.82
17.52
7.62
-5.97
28.98
01
MH(มุกดาหาร)
42
฿42.00
12.54
14.97
11.62
-10.79
28.34
07
KK(ขอนแก่น)
43
฿43.00
11.13
17.19
8.92
-9.55
27.69
03
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
19.02
15.17
15.65
-22.63
27.21
07
CT(อุดร)
45
฿45.00
14.93
16.72
12.20
-16.80
27.04
03
DG(มหาสารคาม)
46
฿46.00
17.63
16.22
11.64
-19.86
25.64
08
DG(มหาสารคาม)
47
฿47.00
14.30
14.35
10.74
-13.80
25.60
09
SK(สกลนคร)
48
฿48.00
13.31
16.51
8.11
-13.29
24.64