คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
06
DG(มหาสารคาม)
99
฿99.00
9.23
16.26
5.46
-26.94
4.02
02
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
6.47
10.14
6.68
-21.19
2.09
07
KR(โคราช)
101
฿101.00
7.40
15.25
5.73
-27.07
1.31
07
MP(เมืองพล)
102
฿102.00
5.82
12.80
3.99
-23.95
-1.34
09
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
10.56
6.30
6.77
-29.96
-6.34
03
PL(พิษณุโลก)
104
฿104.00
4.29
9.81
6.27
-27.80
-7.43
03
DG(มหาสารคาม)
105
฿105.00
7.74
7.92
7.04
-30.42
-7.73
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
13.89
8.95
6.51
-38.84
-9.49
06
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
8.26
20.31
5.31
-44.19
-10.32
09
SB(สระบุรี)
108
฿108.00
8.43
3.96
5.64
-39.75
-21.72
05
KP(กำแพงเพชร)
109
฿109.00
3.89
13.10
4.67
-51.46
-29.80
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
10.42
8.63
3.95
-71.65
-48.65