คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
01
MP(เมืองพล)
49
฿49.00
12.21
19.35
8.26
-9.16
30.66
04
KP(กำแพงเพชร)
50
฿50.00
22.52
17.98
10.71
-20.57
30.64
02
SR(สุรินทร์)
51
฿51.00
16.41
15.39
12.98
-14.28
30.51
01
CT(อุดร)
52
฿52.00
11.67
16.69
11.50
-9.46
30.40
11
LP(ลำปาง)
53
฿53.00
10.35
18.78
6.03
-5.24
29.91
08
PL(พิษณุโลก)
54
฿54.00
15.97
12.42
10.63
-9.23
29.78
06
NW(นครสวรรค์)
55
฿55.00
14.61
13.03
7.81
-5.71
29.75
07
GS(ร้อยเอ็ด)
56
฿56.00
13.45
19.11
7.64
-10.92
29.28
06
PL(พิษณุโลก)
57
฿57.00
8.97
16.12
8.76
-4.93
28.92
03
MP(เมืองพล)
58
฿58.00
8.91
17.86
4.51
-2.38
28.90
07
DG(มหาสารคาม)
59
฿59.00
17.37
15.38
10.10
-14.29
28.56
08
DG(มหาสารคาม)
60
฿60.00
11.27
15.43
8.59
-7.01
28.27
02
BK(บึงกาฬ)
61
฿61.00
7.03
16.73
5.69
-1.29
28.16
06
SB(สระบุรี)
62
฿62.00
13.52
12.72
8.30
-6.66
27.88
02
KR(โคราช)
63
฿63.00
10.99
16.92
9.44
-9.78
27.57
07
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
17.02
15.97
10.37
-16.71
26.66
04
GS(ร้อยเอ็ด)
65
฿65.00
13.78
19.87
6.90
-13.90
26.65
01
PL(พิษณุโลก)
66
฿66.00
11.68
17.81
9.21
-12.51
26.19
05
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
10.07
18.13
9.10
-11.19
26.09
01
KB(กบินทร์บุรี)
68
฿68.00
9.49
14.93
1.07
.00
25.49
03
MH(มุกดาหาร)
69
฿69.00
11.54
14.36
9.70
-10.11
25.48
03
UB(อุบลราชธานี)
70
฿70.00
16.48
16.24
12.23
-19.63
25.32
01
BK(บึงกาฬ)
71
฿71.00
6.76
14.90
6.50
-3.55
24.61
07
PL(พิษณุโลก)
72
฿72.00
12.08
13.57
9.89
-11.03
24.51
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
7.20
19.52
5.15
-7.99
23.89
05
LC(เลย)
74
฿74.00
9.97
15.66
8.40
-10.26
23.77
08
CT(อุดร)
75
฿75.00
14.48
14.00
11.34
-17.06
22.77
07
CT(อุดร)
76
฿76.00
13.56
16.38
10.20
-18.30
21.84
02
PL(พิษณุโลก)
77
฿77.00
15.33
16.29
9.84
-20.10
21.36
01
KP(กำแพงเพชร)
78
฿78.00
8.80
23.32
5.08
-16.21
20.98
05
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
12.27
12.75
7.67
-11.90
20.78
02
CT(อุดร)
80
฿80.00
9.36
16.03
8.15
-13.54
19.99
03
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
13.18
18.44
6.79
-18.94
19.47
01
LC(เลย)
82
฿82.00
10.72
14.75
11.06
-17.53
18.99
02
NW(นครสวรรค์)
83
฿83.00
9.05
13.03
8.73
-11.85
18.96
04
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
12.70
10.92
8.66
-13.38
18.90
01
NW(นครสวรรค์)
85
฿85.00
5.70
13.43
8.48
-9.44
18.17
02
GS(ร้อยเอ็ด)
86
฿86.00
12.84
15.20
8.12
-19.43
16.73
02
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
8.03
16.12
8.05
-15.78
16.41
01
MH(มุกดาหาร)
88
฿88.00
13.37
15.68
10.14
-23.51
15.69
04
SB(สระบุรี)
89
฿89.00
9.40
14.10
5.34
-17.34
11.50
04
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
12.91
15.21
5.47
-22.31
11.28
06
KR(โคราช)
91
฿91.00
8.58
13.52
5.15
-17.40
9.86
03
KK(ขอนแก่น)
92
฿92.00
15.28
11.03
8.29
-25.38
9.21
09
SK(สกลนคร)
93
฿93.00
16.72
13.13
9.14
-29.80
9.19
03
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
14.88
9.61
7.01
-22.77
8.73
03
BK(บึงกาฬ)
95
฿95.00
2.30
5.73
.20
.00
8.22
04
MH(มุกดาหาร)
96
฿96.00
13.13
11.14
7.22
-23.46
8.03
05
PB(เพชรบูรณ์)
97
฿97.00
8.86
11.62
3.84
-17.05
7.27
03
GS(ร้อยเอ็ด)
98
฿98.00
13.88
9.63
9.35
-28.41
4.45