ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
03
LC(เลย)
1
฿1.00
30.90
19.99
25.70
-2.40
74.19
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.06
18.58
25.05
-4.70
68.99
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.89
19.86
20.63
-1.46
67.92
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.04
19.99
21.12
-2.42
63.73
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
31.65
19.25
18.79
-7.35
62.34
03
CT(อุดร)
6
฿6.00
25.23
19.71
16.82
-4.54
57.21
09
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
26.84
19.70
13.91
-4.24
56.21
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.87
17.49
19.15
-5.44
56.07
14
CT(อุดร)
9
฿9.00
27.88
15.30
21.34
-10.00
54.51
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
17.69
20.45
15.03
-1.99
51.17
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
23.96
18.58
14.74
-7.04
50.23
02
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
18.97
24.73
13.10
-7.21
49.58
05
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
22.07
18.59
13.87
-5.11
49.42
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
17.90
19.92
14.42
-3.27
48.97
06
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
24.76
18.97
14.26
-9.70
48.28
04
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
18.67
19.15
15.66
-6.41
47.08
02
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
15.78
19.97
13.14
-2.43
46.46
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
18.86
18.29
13.83
-5.20
45.78
08
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
13.40
19.64
14.04
-2.21
44.86
02
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
24.33
18.14
12.98
-11.66
43.79
05
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
21.01
17.34
14.96
-9.71
43.60
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
21.85
17.38
13.37
-9.08
43.52
02
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
24.47
21.79
10.98
-13.86
43.38
01
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
15.04
17.57
13.89
-4.16
42.34
05
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
25.44
17.74
13.47
-14.99
41.66
07
LC(เลย)
26
฿26.00
18.42
18.24
12.79
-8.03
41.42
02
KB(กบินทร์บุรี)
27
฿27.00
18.36
19.79
3.22
.00
41.36
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
19.09
17.40
15.25
-10.47
41.27
03
KB(กบินทร์บุรี)
29
฿29.00
18.06
19.79
3.11
.00
40.96
02
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
20.78
17.49
15.83
-13.24
40.86
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
21.08
18.80
15.97
-15.03
40.81
08
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
16.53
20.19
10.26
-7.24
39.75
02
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
17.14
15.06
13.78
-8.16
37.82
09
MP(เมืองพล)
34
฿34.00
19.15
18.83
9.08
-9.37
37.70
06
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
17.69
15.29
13.55
-9.48
37.04
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
18.82
18.10
11.19
-11.23
36.87
09
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
9.93
19.78
9.29
-2.82
36.18
06
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
18.69
15.16
11.28
-9.02
36.12
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
17.27
16.08
11.90
-9.17
36.08
05
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
17.87
15.59
11.77
-9.20
36.03
07
KK(ขอนแก่น)
41
฿41.00
13.85
16.63
8.67
-5.66
33.49
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
16.29
16.01
11.22
-10.60
32.93
07
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
16.37
17.85
11.43
-12.75
32.89
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
13.93
19.62
8.06
-8.81
32.80
06
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
13.88
16.93
12.18
-10.32
32.67
01
SB(สระบุรี)
46
฿46.00
10.25
17.78
8.50
-4.17
32.35
01
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
17.77
15.61
11.48
-12.76
32.11
04
SK(สกลนคร)
48
฿48.00
12.03
18.99
8.56
-7.98
31.61