ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.26
25.77
19.08
-6.00
65.10
LC(เลย)
2
฿2.00
23.32
26.50
18.07
-6.27
61.63
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
21.89
28.06
14.12
-3.61
60.47
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.90
24.42
15.50
-9.54
51.29
KB(กบินทร์บุรี)
5
฿5.00
19.67
28.23
3.00
.00
50.90
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
20.91
24.49
15.51
-10.43
50.49
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
19.32
25.05
15.53
-9.45
50.45
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
22.34
25.09
12.90
-13.84
46.49
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
18.96
21.46
11.87
-11.18
41.11
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
15.77
25.80
11.01
-11.51
41.07
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
12.18
25.88
7.08
-9.93
35.21
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
8.26
22.64
6.45
-2.41
34.95
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
13.97
21.14
10.98
-14.76
31.32
NW(นครสวรรค์)
14
฿14.00
12.42
18.24
9.45
-10.53
29.58
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
17.21
25.29
8.79
-22.12
29.15
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
13.89
22.49
8.14
-16.44
28.08
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
14.22
23.02
8.53
-21.86
23.91
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
12.72
18.67
9.64
-19.12
21.91
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
12.68
16.71
7.84
-20.50
16.74
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.68
20.29
6.94
-25.62
12.29