คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/03/2565
22/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
CT(อุดร)
86
฿86.00
10.34
20.02
9.12
-20.11
19.37
05
LC(เลย)
87
฿87.00
10.35
12.74
6.81
-10.86
19.04
02
KR(โคราช)
88
฿88.00
2.17
18.26
7.83
-10.93
17.33
01
NW(นครสวรรค์)
89
฿89.00
2.15
15.29
8.62
-10.62
15.44
04
SB(สระบุรี)
90
฿90.00
7.63
17.03
5.41
-15.78
14.29
07
DG(มหาสารคาม)
91
฿91.00
4.30
14.83
8.77
-15.00
12.90
09
SK(สกลนคร)
92
฿92.00
16.29
15.57
8.93
-28.03
12.76
09
PL(พิษณุโลก)
93
฿93.00
23.98
7.33
7.11
-26.48
11.94
04
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
10.29
13.64
8.53
-21.58
10.88
06
DG(มหาสารคาม)
95
฿95.00
10.88
20.83
5.34
-26.31
10.74
05
PB(เพชรบูรณ์)
96
฿96.00
6.50
14.98
4.11
-14.90
10.69
07
KR(โคราช)
97
฿97.00
4.87
20.91
7.13
-26.06
6.85
03
GS(ร้อยเอ็ด)
98
฿98.00
16.14
12.21
8.88
-31.36
5.87
02
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
7.57
11.71
6.56
-23.10
2.74
04
NW(นครสวรรค์)
100
฿100.00
.00
4.68
7.88
-15.67
-3.11
07
MP(เมืองพล)
101
฿101.00
4.30
11.69
3.69
-25.39
-5.71
03
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
4.30
8.66
5.50
-24.71
-6.25
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
7.03
20.47
4.34
-38.95
-7.11
03
PL(พิษณุโลก)
104
฿104.00
3.27
12.31
6.09
-33.89
-12.22
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
7.64
6.40
5.90
-37.67
-17.74
03
DG(มหาสารคาม)
106
฿106.00
.00
7.64
5.44
-38.62
-25.54
09
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
4.88
1.57
5.34
-43.95
-32.16
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
.00
8.86
3.58
-48.06
-35.62
03
KR(โคราช)
109
฿109.00
9.24
8.54
3.85
-63.67
-42.05