คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/03/2565
22/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
11
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
15.18
21.18
6.47
-4.91
37.92
01
KK(ขอนแก่น)
44
฿44.00
15.80
18.68
12.78
-10.20
37.06
01
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
14.14
21.55
7.88
-7.31
36.26
06
UB(อุบลราชธานี)
46
฿46.00
15.78
19.66
11.38
-10.69
36.13
01
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
13.03
22.03
8.43
-7.84
35.65
02
UT(อุตรดิตถ์)
47
฿47.00
18.47
13.71
12.73
-9.26
35.65
05
DG(มหาสารคาม)
48
฿48.00
6.52
20.34
12.33
-4.02
35.17
02
UB(อุบลราชธานี)
49
฿49.00
16.80
18.60
12.25
-13.42
34.23
02
KB(กบินทร์บุรี)
50
฿50.00
7.59
22.92
3.58
.00
34.09
06
NW(นครสวรรค์)
51
฿51.00
18.49
13.35
8.84
-7.04
33.64
03
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
9.18
22.92
.78
.00
32.88
03
MP(เมืองพล)
53
฿53.00
9.82
20.34
5.08
-2.91
32.33
02
MP(เมืองพล)
54
฿54.00
9.78
23.83
5.91
-7.60
31.92
01
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
15.19
18.32
8.44
-10.46
31.49
04
GS(ร้อยเอ็ด)
56
฿56.00
16.78
19.08
6.52
-11.58
30.80
01
SB(สระบุรี)
57
฿57.00
8.20
19.10
7.86
-4.74
30.42
03
UB(อุบลราชธานี)
58
฿58.00
20.50
18.22
11.54
-20.26
30.00
02
PB(เพชรบูรณ์)
59
฿59.00
16.32
20.13
8.43
-15.61
29.27
05
NW(นครสวรรค์)
60
฿60.00
21.66
12.55
8.00
-13.05
29.16
01
CT(อุดร)
61
฿61.00
8.16
20.29
11.27
-11.24
28.48
03
KB(กบินทร์บุรี)
62
฿62.00
2.15
22.92
3.38
.00
28.45
01
SR(สุรินทร์)
63
฿63.00
5.95
23.13
10.74
-11.64
28.18
01
BK(บึงกาฬ)
64
฿64.00
10.30
15.75
6.92
-5.27
27.70
05
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
10.91
19.84
7.89
-11.69
26.95
02
CT(อุดร)
66
฿66.00
9.77
19.29
8.34
-10.56
26.84
07
KK(ขอนแก่น)
67
฿67.00
7.57
17.18
7.34
-6.76
25.33
07
PL(พิษณุโลก)
68
฿68.00
14.00
13.65
8.95
-11.56
25.04
07
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
12.36
19.09
9.30
-15.80
24.95
02
GS(ร้อยเอ็ด)
70
฿70.00
17.90
18.15
8.06
-19.17
24.94
08
DG(มหาสารคาม)
71
฿71.00
6.48
17.35
8.09
-7.15
24.77
05
KK(ขอนแก่น)
72
฿72.00
5.46
17.32
11.56
-9.67
24.67
09
DG(มหาสารคาม)
73
฿73.00
.00
19.93
7.94
-3.21
24.66
06
KR(โคราช)
74
฿74.00
19.52
16.63
5.18
-17.30
24.03
08
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
13.07
12.01
9.56
-10.78
23.86
01
MH(มุกดาหาร)
76
฿76.00
16.83
19.85
8.94
-22.15
23.47
03
MH(มุกดาหาร)
77
฿77.00
9.79
15.71
9.97
-12.13
23.34
06
PL(พิษณุโลก)
78
฿78.00
3.22
18.13
8.31
-6.39
23.27
06
SB(สระบุรี)
79
฿79.00
13.01
11.33
7.14
-8.43
23.05
01
LC(เลย)
80
฿80.00
15.77
15.68
11.58
-20.61
22.42
04
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
17.89
16.52
5.56
-18.00
21.97
02
BK(บึงกาฬ)
82
฿82.00
.00
18.12
5.42
-2.32
21.22
02
NW(นครสวรรค์)
83
฿83.00
6.50
17.94
10.01
-14.17
20.28
08
CT(อุดร)
84
฿84.00
10.84
16.58
11.60
-19.45
19.57
03
KK(ขอนแก่น)
85
฿85.00
21.17
15.56
8.44
-25.61
19.56