ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/03/2565
22/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
37.33
23.52
26.96
-1.58
86.23
04
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
22.99
24.75
-2.00
85.74
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
35.15
22.78
20.79
-1.41
77.31
09
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
39.47
21.03
14.17
-4.03
70.64
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
40.00
17.50
22.84
-10.68
69.66
05
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
23.41
22.63
24.82
-4.65
66.21
03
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
33.56
30.00
8.80
-11.18
61.18
10
CT(อุดร)
8
฿8.00
30.91
21.61
14.56
-6.17
60.91
05
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
36.32
21.21
14.07
-12.14
59.46
11
CT(อุดร)
10
฿10.00
22.23
23.65
15.66
-2.54
59.00
04
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
28.77
25.38
8.73
-5.21
57.67
06
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
32.48
20.23
14.62
-9.71
57.62
02
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
30.90
22.57
13.17
-9.41
57.23
03
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
22.28
22.83
17.58
-6.57
56.12
03
CT(อุดร)
15
฿15.00
21.18
21.41
16.65
-4.43
54.81
09
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
29.30
21.06
10.34
-7.42
53.28
06
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
20.64
19.80
18.59
-6.10
52.93
06
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
23.85
22.80
13.55
-7.80
52.40
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
23.32
22.03
14.83
-9.63
50.55
03
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
23.19
20.94
15.29
-9.96
49.46
07
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
12.95
22.66
14.98
-1.87
48.72
02
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
16.83
22.25
12.26
-2.67
48.67
05
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
23.37
19.00
14.85
-9.27
47.95
01
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
17.36
20.21
14.79
-4.81
47.55
01
KB(กบินทร์บุรี)
25
฿25.00
21.62
22.92
2.71
.00
47.25
02
KP(กำแพงเพชร)
26
฿26.00
19.54
25.10
10.06
-7.77
46.93
01
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
16.19
22.03
13.26
-5.23
46.25
04
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
17.34
19.53
15.00
-6.66
45.21
08
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
22.23
20.27
10.42
-7.72
45.20
07
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
23.84
20.94
12.04
-11.76
45.06
08
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
10.79
22.61
12.94
-1.94
44.40
10
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
19.57
21.38
15.80
-12.71
44.04
01
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
20.00
25.17
5.80
-7.29
43.68
02
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
21.71
18.48
14.29
-12.71
41.77
02
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
15.17
20.91
11.49
-5.83
41.74
04
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
22.93
17.84
11.41
-10.70
41.48
07
LC(เลย)
37
฿37.00
17.23
19.89
12.38
-8.40
41.10
07
GS(ร้อยเอ็ด)
38
฿38.00
22.76
20.09
7.76
-9.90
40.71
06
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
22.95
15.48
11.45
-10.33
39.55
02
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
28.17
17.99
9.91
-16.97
39.10
04
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
23.84
21.83
11.38
-18.18
38.87
01
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
17.88
21.37
11.94
-12.58
38.61