ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
28/03/2565
22/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
30.31
27.02
18.85
-6.29
69.89
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
27.60
28.72
14.07
-3.42
66.97
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
22.34
26.87
18.51
-6.15
61.57
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
27.87
27.57
12.76
-11.88
56.32
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
24.15
26.40
15.81
-10.12
56.24
CT(อุดร)
6
฿6.00
23.22
26.15
15.72
-9.74
55.35
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
19.92
26.56
14.81
-9.91
51.38
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
11.95
30.00
3.68
.00
45.63
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
21.06
27.97
8.88
-14.08
43.83
MP(เมืองพล)
10
฿10.00
15.14
26.81
7.64
-9.03
40.56
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
16.67
22.15
11.79
-12.20
38.41
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
16.68
21.05
10.42
-14.48
33.67
KP(กำแพงเพชร)
13
฿13.00
15.47
25.30
8.30
-17.73
31.34
BK(บึงกาฬ)
14
฿14.00
7.42
22.40
5.00
-3.66
31.16
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
18.43
22.77
8.13
-20.92
28.41
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
7.08
23.32
9.70
-11.91
28.19
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
11.15
16.71
9.91
-12.11
25.66
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
12.71
20.14
9.71
-19.46
23.10
KR(โคราช)
19
฿19.00
10.23
22.10
6.85
-25.59
13.59
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.45
14.42
7.23
-21.55
9.55