คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
01
CH(ชลบุรี)
99
฿99.00
.00
2.31
.04
.00
2.36
04
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
8.45
15.83
5.94
-28.91
1.31
04
MH(มุกดาหาร)
101
฿101.00
10.60
16.03
7.47
-34.11
-.02
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
6.41
16.97
4.76
-37.66
-9.52
09
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
10.36
6.05
5.42
-34.38
-12.55
05
KP(กำแพงเพชร)
104
฿104.00
7.45
10.44
6.20
-44.93
-20.84
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
5.20
8.13
4.81
-49.69
-31.55
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
6.66
21.34
6.45
-69.95
-35.50
03
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
8.78
3.40
4.68
-60.73
-43.86
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.52
-2.60
3.72
-76.46
-70.82