คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
07
KK(ขอนแก่น)
49
฿49.00
11.94
19.87
7.24
-10.05
29.00
05
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
15.27
18.73
9.92
-15.27
28.65
02
DG(มหาสารคาม)
51
฿51.00
13.74
17.26
9.48
-12.31
28.17
01
LC(เลย)
52
฿52.00
15.48
16.83
9.71
-14.03
27.99
08
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
15.35
17.53
9.34
-15.03
27.19
05
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
17.88
16.76
12.06
-19.73
26.96
10
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
21.36
16.02
14.05
-24.87
26.56
06
SB(สระบุรี)
56
฿56.00
13.00
20.68
7.48
-14.74
26.42
02
PB(เพชรบูรณ์)
57
฿57.00
12.48
17.22
9.17
-12.51
26.36
06
NW(นครสวรรค์)
58
฿58.00
11.70
18.38
5.16
-9.49
25.75
04
SK(สกลนคร)
59
฿59.00
10.89
21.11
7.71
-14.82
24.89
01
PL(พิษณุโลก)
60
฿60.00
11.66
18.81
9.50
-15.31
24.66
02
MP(เมืองพล)
61
฿61.00
6.91
19.45
5.69
-7.85
24.20
03
MP(เมืองพล)
62
฿62.00
5.82
22.08
3.70
-8.06
23.54
02
NW(นครสวรรค์)
63
฿63.00
14.82
16.34
6.95
-14.68
23.42
09
MP(เมืองพล)
64
฿64.00
10.75
19.76
7.91
-15.45
22.97
03
GS(ร้อยเอ็ด)
65
฿65.00
14.19
14.01
9.78
-15.07
22.91
03
MH(มุกดาหาร)
66
฿66.00
14.86
20.60
9.67
-22.50
22.64
11
LP(ลำปาง)
67
฿67.00
8.25
20.09
5.08
-10.82
22.61
01
MP(เมืองพล)
68
฿68.00
10.80
17.90
7.80
-14.09
22.40
08
DG(มหาสารคาม)
69
฿69.00
12.01
18.95
8.40
-17.79
21.57
07
SK(สกลนคร)
70
฿70.00
12.81
18.22
9.85
-19.69
21.19
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
10.13
17.63
7.99
-15.16
20.59
07
DG(มหาสารคาม)
72
฿72.00
10.94
16.18
9.32
-15.86
20.58
01
MH(มุกดาหาร)
73
฿73.00
14.51
14.89
10.66
-19.50
20.56
01
NW(นครสวรรค์)
74
฿74.00
15.38
15.89
6.45
-17.85
19.87
03
UB(อุบลราชธานี)
75
฿75.00
15.71
14.98
11.51
-22.99
19.21
07
GS(ร้อยเอ็ด)
76
฿76.00
8.61
18.05
6.84
-14.49
19.01
02
GS(ร้อยเอ็ด)
77
฿77.00
10.99
15.05
7.22
-15.14
18.13
03
DG(มหาสารคาม)
78
฿78.00
11.63
13.42
8.90
-17.09
16.85
03
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
11.86
13.74
7.16
-16.46
16.29
04
KP(กำแพงเพชร)
80
฿80.00
11.62
15.90
9.68
-21.38
15.82
02
CT(อุดร)
81
฿81.00
12.29
16.88
7.61
-22.25
14.53
03
KK(ขอนแก่น)
82
฿82.00
11.73
11.91
7.43
-17.05
14.04
03
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
9.09
14.31
6.90
-16.74
13.56
06
KR(โคราช)
84
฿84.00
6.96
16.56
5.47
-15.45
13.54
02
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
12.22
16.01
8.05
-25.03
11.25
02
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
9.83
17.63
10.14
-26.42
11.18
05
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
10.36
14.87
5.80
-20.27
10.76
03
KP(กำแพงเพชร)
88
฿88.00
9.98
15.50
7.64
-23.82
9.30
04
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
6.14
14.03
5.07
-16.52
8.71
09
SK(สกลนคร)
90
฿90.00
10.02
13.30
8.76
-24.16
7.93
02
MH(มุกดาหาร)
91
฿91.00
11.44
15.11
6.46
-25.44
7.58
07
MP(เมืองพล)
92
฿92.00
6.07
15.65
4.78
-19.25
7.25
07
KR(โคราช)
93
฿93.00
8.13
14.49
6.29
-21.68
7.22
05
PB(เพชรบูรณ์)
94
฿94.00
4.15
18.54
3.32
-19.31
6.69
06
DG(มหาสารคาม)
95
฿95.00
6.61
14.60
5.89
-21.70
5.40
09
PL(พิษณุโลก)
96
฿96.00
11.68
12.15
7.06
-26.58
4.31
04
NW(นครสวรรค์)
97
฿97.00
12.76
12.50
6.96
-29.08
3.14
02
CH(ชลบุรี)
98
฿98.00
.00
2.73
.05
.00
2.77