ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.62
20.54
25.93
-5.42
71.68
03
LC(เลย)
2
฿2.00
28.09
21.26
22.64
-3.91
68.07
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
26.54
22.18
19.01
-1.59
66.14
04
LC(เลย)
4
฿4.00
27.01
20.95
18.60
-3.72
62.84
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
24.35
20.21
19.59
-4.15
60.00
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
26.58
19.24
19.78
-7.36
58.25
04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
22.37
19.95
16.35
-5.75
52.93
02
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
18.25
22.79
12.21
-2.92
50.33
01
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
20.65
20.97
14.97
-6.86
49.73
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.09
21.95
13.98
-8.57
48.44
03
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
21.72
19.94
16.31
-9.94
48.03
11
CT(อุดร)
12
฿12.00
20.17
20.38
12.61
-5.49
47.67
01
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
19.24
20.56
13.29
-7.71
45.37
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
21.70
18.66
15.03
-10.62
44.78
06
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.56
19.15
13.63
-9.59
44.75
07
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
20.09
20.95
13.25
-10.84
43.45
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
20.48
19.37
14.89
-11.44
43.30
01
CT(อุดร)
18
฿18.00
17.38
18.75
11.74
-4.60
43.28
09
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
16.40
22.42
11.61
-7.52
42.91
10
CT(อุดร)
20
฿20.00
17.12
19.86
13.68
-7.76
42.90
07
LC(เลย)
21
฿21.00
17.52
19.19
13.16
-7.13
42.74
02
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
21.79
17.21
15.27
-11.79
42.48
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
18.25
18.39
13.01
-7.88
41.77
03
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
20.17
18.42
13.70
-10.58
41.72
07
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
16.04
19.25
12.56
-6.54
41.31
09
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
13.77
20.96
9.59
-3.02
41.29
08
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
12.41
22.78
10.35
-5.36
40.18
05
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
19.20
21.05
10.24
-10.44
40.06
06
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
17.21
20.25
15.04
-13.92
38.57
08
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
20.13
20.79
12.61
-16.32
37.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
16.66
18.83
12.91
-12.09
36.30
06
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
13.10
21.67
7.45
-6.04
36.18
08
CT(อุดร)
33
฿33.00
17.74
17.28
9.83
-9.91
34.95
01
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
13.69
18.56
11.15
-8.72
34.68
06
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
16.31
18.81
9.44
-10.99
33.57
01
SB(สระบุรี)
36
฿36.00
11.35
21.11
6.33
-5.39
33.40
02
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
19.68
16.85
13.98
-17.59
32.92
02
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
15.18
18.91
12.91
-14.08
32.92
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
14.58
19.34
9.64
-10.95
32.61
01
BK(บึงกาฬ)
40
฿40.00
11.86
17.74
2.97
-.40
32.17
07
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
15.40
16.88
9.17
-9.56
31.89
07
CT(อุดร)
42
฿42.00
11.79
18.67
10.88
-9.53
31.80
04
UT(อุตรดิตถ์)
43
฿43.00
16.76
20.49
9.23
-15.01
31.47
05
LC(เลย)
44
฿44.00
13.30
20.26
8.66
-11.18
31.04
02
KR(โคราช)
45
฿45.00
14.72
19.58
9.41
-13.12
30.59
02
BK(บึงกาฬ)
46
฿46.00
9.17
18.83
2.30
-.02
30.27
01
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
9.81
19.49
7.57
-6.95
29.92
07
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
15.72
17.27
11.01
-14.55
29.45