ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.23
25.48
18.36
-8.36
61.71
LC(เลย)
2
฿2.00
23.46
25.20
16.63
-6.72
58.58
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
18.50
27.23
12.68
-4.70
53.71
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.16
24.24
14.30
-8.65
51.05
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
22.21
23.17
15.49
-10.88
49.98
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
21.67
23.40
15.23
-11.59
48.71
BK(บึงกาฬ)
7
฿7.00
12.01
22.87
3.01
-.24
37.65
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
15.74
23.67
12.52
-15.81
36.13
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
16.16
22.41
9.99
-12.66
35.90
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
14.35
22.04
10.09
-13.33
33.16
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
15.87
21.03
10.13
-17.26
29.77
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
11.09
21.47
8.54
-14.35
26.74
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
9.22
23.44
6.83
-13.25
26.24
NW(นครสวรรค์)
14
฿14.00
15.01
19.48
7.16
-18.89
22.77
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
14.69
20.96
9.79
-24.40
21.04
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
10.85
17.97
7.90
-21.93
14.79
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
10.35
19.83
8.78
-28.72
10.24
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.81
16.86
7.11
-26.20
7.58
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
.00
2.73
.05
.00
2.78
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
11.46
18.31
6.94
-34.97
1.75