คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/02/2565
22/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
02
PB(เพชรบูรณ์)
86
฿86.00
.00
19.76
7.24
-12.36
14.64
06
DG(มหาสารคาม)
87
฿87.00
16.54
17.20
6.05
-26.13
13.66
07
MP(เมืองพล)
88
฿88.00
6.20
23.20
3.65
-21.87
11.18
04
SB(สระบุรี)
89
฿89.00
8.26
22.03
5.84
-27.33
8.80
04
MH(มุกดาหาร)
90
฿90.00
11.92
18.30
6.51
-28.53
8.20
01
PB(เพชรบูรณ์)
91
฿91.00
.00
10.66
8.63
-12.12
7.17
03
DG(มหาสารคาม)
92
฿92.00
6.18
11.61
7.41
-22.88
2.32
07
KR(โคราช)
93
฿93.00
4.10
14.03
5.16
-23.33
-.04
05
PB(เพชรบูรณ์)
94
฿94.00
.00
10.43
2.76
-15.68
-2.49
02
KP(กำแพงเพชร)
95
฿95.00
.00
19.42
8.29
-30.36
-2.65
04
KP(กำแพงเพชร)
96
฿96.00
.00
20.38
8.14
-32.69
-4.17
09
SB(สระบุรี)
97
฿97.00
12.39
7.11
6.28
-32.44
-6.66
04
PB(เพชรบูรณ์)
98
฿98.00
.00
8.64
3.66
-21.25
-8.95
03
PB(เพชรบูรณ์)
99
฿99.00
.00
6.42
4.53
-22.47
-11.52
03
KP(กำแพงเพชร)
100
฿100.00
.00
9.83
7.16
-28.55
-11.56
01
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
.00
9.27
3.41
-33.87
-21.19
03
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
13.47
9.85
6.21
-51.20
-21.67
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
9.84
16.93
5.12
-58.56
-26.67
05
KP(กำแพงเพชร)
104
฿104.00
.00
-8.14
3.36
-57.79
-62.57
03
KR(โคราช)
105
฿105.00
5.19
-1.94
2.88
-89.44
-83.31