คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/02/2565
22/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
08
CT(อุดร)
43
฿43.00
25.84
23.54
10.95
-12.83
47.50
03
CT(อุดร)
44
฿44.00
13.95
24.95
14.29
-6.51
46.68
08
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
17.10
22.80
10.90
-5.39
45.41
11
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
21.19
22.00
6.14
-4.32
45.01
01
SB(สระบุรี)
47
฿47.00
17.59
23.00
8.09
-3.89
44.79
07
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
24.86
23.30
10.72
-14.45
44.43
07
UB(อุบลราชธานี)
49
฿49.00
19.05
20.14
12.57
-7.46
44.30
03
MH(มุกดาหาร)
50
฿50.00
20.66
21.01
10.93
-8.61
43.99
05
PL(พิษณุโลก)
51
฿51.00
24.81
19.37
8.55
-9.20
43.53
09
MP(เมืองพล)
52
฿52.00
18.63
27.81
8.37
-11.51
43.30
07
KK(ขอนแก่น)
53
฿53.00
18.18
22.49
8.26
-6.06
42.87
05
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
23.76
21.76
13.02
-16.61
41.93
08
DG(มหาสารคาม)
55
฿55.00
18.67
21.99
8.34
-7.30
41.70
02
PL(พิษณุโลก)
56
฿56.00
36.11
17.71
8.45
-21.01
41.26
03
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
10.35
26.87
4.52
-1.41
40.33
03
UB(อุบลราชธานี)
58
฿58.00
31.50
17.54
12.64
-21.49
40.19
07
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
24.88
15.47
8.78
-9.02
40.11
10
CT(อุดร)
60
฿60.00
10.79
23.78
13.50
-8.22
39.85
02
MP(เมืองพล)
61
฿61.00
14.46
25.35
6.43
-8.64
37.60
01
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
10.89
25.17
11.75
-11.46
36.35
02
KR(โคราช)
63
฿63.00
14.89
19.63
9.69
-7.87
36.34
06
SB(สระบุรี)
64
฿64.00
16.03
16.95
8.44
-5.12
36.30
04
SK(สกลนคร)
65
฿65.00
15.52
20.31
7.40
-7.57
35.66
01
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
15.57
23.34
7.76
-11.63
35.04
01
LP(ลำปาง)
67
฿67.00
12.93
24.62
7.15
-10.01
34.69
07
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
14.41
29.91
7.96
-17.60
34.68
07
CT(อุดร)
69
฿69.00
6.20
26.82
15.98
-14.38
34.62
08
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
16.54
17.91
10.29
-10.97
33.77
05
KK(ขอนแก่น)
71
฿71.00
10.32
22.87
10.41
-10.20
33.40
06
KR(โคราช)
72
฿72.00
21.69
19.95
5.44
-14.31
32.77
01
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
14.51
21.91
7.86
-12.09
32.19
07
DG(มหาสารคาม)
74
฿74.00
19.58
18.72
9.55
-16.85
31.00
03
KK(ขอนแก่น)
75
฿75.00
26.92
17.19
9.21
-22.76
30.56
07
SK(สกลนคร)
76
฿76.00
19.69
19.44
10.17
-18.87
30.43
02
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
11.33
17.49
8.18
-9.92
27.08
01
MH(มุกดาหาร)
78
฿78.00
13.45
20.04
10.68
-21.04
23.13
02
MH(มุกดาหาร)
79
฿79.00
18.05
14.59
6.90
-16.76
22.78
09
PL(พิษณุโลก)
80
฿80.00
30.97
7.34
6.43
-23.56
21.18
02
GS(ร้อยเอ็ด)
81
฿81.00
15.49
13.77
8.35
-17.75
19.86
09
SK(สกลนคร)
81
฿81.00
17.92
23.49
11.31
-32.86
19.86
03
GS(ร้อยเอ็ด)
82
฿82.00
13.35
16.10
11.11
-22.09
18.47
03
PL(พิษณุโลก)
83
฿83.00
14.38
12.70
7.29
-17.95
16.42
04
GS(ร้อยเอ็ด)
84
฿84.00
4.61
28.08
6.83
-23.72
15.80
02
CT(อุดร)
85
฿85.00
7.29
20.68
7.88
-21.06
14.79