ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/02/2565
22/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
28.01
25.90
-2.99
90.92
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
40.00
26.32
21.02
-1.57
85.77
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
36.31
23.92
27.97
-4.82
83.38
04
LC(เลย)
4
฿4.00
37.72
26.81
20.92
-2.55
82.90
08
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
39.90
27.18
16.75
-3.26
80.57
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
40.00
23.62
21.00
-4.45
80.17
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
40.00
28.28
19.19
-8.76
78.71
06
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
39.45
25.79
16.88
-8.30
73.82
11
CT(อุดร)
9
฿9.00
29.94
28.12
15.47
-3.68
69.85
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
31.01
26.46
15.75
-4.72
68.50
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
28.81
29.28
13.76
-3.87
67.98
02
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
37.32
23.98
5.54
-.22
66.62
07
LC(เลย)
13
฿13.00
36.20
22.44
14.93
-7.33
66.24
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
38.24
22.11
14.59
-9.50
65.44
02
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
40.00
23.17
17.06
-15.12
65.11
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
36.16
20.83
15.33
-7.98
64.34
02
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
36.72
22.50
17.05
-12.62
63.65
02
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
23.24
29.15
13.17
-1.97
63.59
06
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
40.00
19.41
8.39
-4.56
63.24
01
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
22.73
25.83
17.06
-3.33
62.29
04
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
35.00
23.81
12.12
-9.25
61.68
02
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
34.97
25.85
11.73
-10.88
61.67
01
NW(นครสวรรค์)
23
฿23.00
40.00
19.58
9.59
-7.51
61.66
05
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
29.95
23.40
12.77
-5.36
60.76
06
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
34.20
21.01
8.68
-3.42
60.47
05
LC(เลย)
26
฿26.00
29.31
30.00
10.12
-9.34
60.09
10
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
40.00
21.27
15.84
-18.54
58.57
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
29.92
23.87
15.49
-12.21
57.07
01
BK(บึงกาฬ)
29
฿29.00
28.54
22.97
6.19
-1.33
56.37
01
CT(อุดร)
30
฿30.00
28.91
21.20
12.96
-7.01
56.06
06
KK(ขอนแก่น)
31
฿31.00
32.62
22.42
10.25
-9.36
55.93
02
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
32.49
24.97
14.23
-15.86
55.83
04
NW(นครสวรรค์)
33
฿33.00
40.00
19.72
10.46
-15.40
54.78
01
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
27.95
22.30
10.79
-9.86
51.18
02
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
20.60
24.16
16.37
-9.99
51.14
14
CT(อุดร)
36
฿36.00
18.55
20.59
19.91
-8.00
51.05
05
NW(นครสวรรค์)
37
฿37.00
32.88
19.14
8.67
-10.09
50.60
01
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
16.58
25.62
14.10
-6.09
50.21
04
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
17.48
23.50
15.29
-6.19
50.08
01
LC(เลย)
40
฿40.00
37.11
18.21
11.00
-16.33
49.99
09
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
18.02
25.44
9.32
-3.18
49.60
05
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
20.59
22.70
14.65
-9.68
48.26