ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
28/02/2565
22/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
28.42
18.94
-6.30
81.06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
38.32
27.91
20.65
-6.59
80.29
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
36.07
26.13
17.71
-8.98
70.93
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
29.47
30.00
14.00
-3.39
70.08
BK(บึงกาฬ)
5
฿5.00
37.63
26.14
6.70
-.83
69.64
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
31.14
25.51
16.23
-10.37
62.51
NW(นครสวรรค์)
7
฿7.00
39.21
21.32
10.35
-9.65
61.23
CT(อุดร)
8
฿8.00
20.21
26.52
15.85
-9.20
53.38
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
26.51
23.94
11.18
-11.32
50.31
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
25.53
25.24
13.47
-15.38
48.86
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
32.14
19.65
10.43
-13.85
48.37
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
23.50
23.52
10.64
-11.85
45.81
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
14.90
28.38
7.02
-11.00
39.30
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
18.31
21.05
10.01
-17.93
31.44
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
13.19
22.36
9.00
-24.73
19.82
SB(สระบุรี)
16
฿16.00
15.48
17.45
7.97
-21.82
19.08
KR(โคราช)
17
฿17.00
13.11
16.70
6.62
-23.65
12.78
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
.00
13.14
6.13
-15.83
3.44
KP(กำแพงเพชร)
19
฿19.00
.00
13.28
6.94
-35.38
-15.16