คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
05
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
15.08
10.11
8.21
-39.05
-5.65
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
3.93
9.39
5.44
-26.04
-7.28
06
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
6.59
7.81
5.13
-28.62
-9.09
04
MH(มุกดาหาร)
101
฿101.00
11.03
9.76
8.08
-38.45
-9.58
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
6.12
15.79
5.95
-37.81
-9.95
04
NW(นครสวรรค์)
103
฿103.00
4.89
8.59
5.93
-41.16
-21.75
09
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
8.96
6.20
4.48
-43.11
-23.47
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
5.86
-3.31
4.19
-60.42
-53.68
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
1.73
2.69
4.25
-67.16
-58.50
04
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
11.40
17.28
7.76
-96.05
-59.61