คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
07
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
10.54
14.99
8.59
-10.03
24.10
07
SR(สุรินทร์)
50
฿50.00
8.43
13.44
11.51
-10.20
23.17
01
PL(พิษณุโลก)
51
฿51.00
10.41
15.63
10.19
-13.95
22.28
06
PL(พิษณุโลก)
52
฿52.00
6.92
18.39
6.58
-9.75
22.14
02
MP(เมืองพล)
53
฿53.00
5.73
15.87
6.27
-6.32
21.55
04
UT(อุตรดิตถ์)
54
฿54.00
18.02
17.65
8.77
-23.71
20.72
04
SK(สกลนคร)
55
฿55.00
13.66
16.79
8.38
-18.61
20.21
01
MP(เมืองพล)
56
฿56.00
9.73
13.44
8.56
-11.69
20.04
10
PL(พิษณุโลก)
57
฿57.00
18.56
10.08
13.94
-22.69
19.89
07
DG(มหาสารคาม)
58
฿58.00
8.82
13.55
9.59
-13.11
18.85
03
DG(มหาสารคาม)
59
฿59.00
7.23
15.37
9.71
-14.11
18.21
09
SK(สกลนคร)
60
฿60.00
13.20
10.63
8.69
-14.35
18.17
08
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
12.36
15.42
8.62
-18.26
18.14
02
KR(โคราช)
62
฿62.00
8.93
18.59
9.37
-18.76
18.13
11
LP(ลำปาง)
63
฿63.00
8.25
16.62
4.87
-11.73
18.01
07
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
13.92
13.12
9.33
-18.89
17.48
01
BK(บึงกาฬ)
65
฿65.00
8.43
8.30
.69
.00
17.42
03
PL(พิษณุโลก)
66
฿66.00
14.82
15.23
7.63
-20.47
17.22
03
PB(เพชรบูรณ์)
67
฿67.00
9.21
13.61
7.28
-13.34
16.76
07
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
7.04
16.10
7.23
-13.73
16.64
03
UB(อุบลราชธานี)
69
฿69.00
14.61
11.72
12.54
-23.51
15.36
02
GS(ร้อยเอ็ด)
70
฿70.00
7.57
15.94
6.82
-15.08
15.25
07
KK(ขอนแก่น)
71
฿71.00
3.30
16.45
6.90
-12.11
14.54
09
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
6.82
13.78
8.28
-14.49
14.38
05
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
6.85
14.27
7.49
-15.02
13.59
02
CT(อุดร)
74
฿74.00
16.62
11.15
7.62
-21.80
13.59
06
SB(สระบุรี)
75
฿75.00
10.24
18.48
6.81
-22.38
13.16
05
KK(ขอนแก่น)
76
฿76.00
9.21
14.60
9.42
-20.15
13.09
02
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
11.39
14.97
6.50
-20.42
12.44
07
MP(เมืองพล)
78
฿78.00
5.40
12.66
5.82
-11.90
11.98
02
BK(บึงกาฬ)
78
฿78.00
3.37
8.30
.31
.00
11.98
06
KR(โคราช)
79
฿79.00
5.18
15.99
5.55
-14.98
11.74
03
MP(เมืองพล)
80
฿80.00
1.75
17.90
3.44
-11.37
11.72
02
CH(ชลบุรี)
81
฿81.00
.00
10.00
.15
.00
10.15
02
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
13.05
11.11
10.63
-24.65
10.14
08
UB(อุบลราชธานี)
83
฿83.00
12.02
15.53
11.13
-29.38
9.30
06
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
7.92
13.63
3.88
-16.68
8.76
06
DG(มหาสารคาม)
85
฿85.00
3.43
15.07
6.29
-16.12
8.67
01
CH(ชลบุรี)
86
฿86.00
.00
8.48
.16
.00
8.65
04
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
4.78
15.01
5.30
-16.69
8.40
08
DG(มหาสารคาม)
88
฿88.00
8.31
13.57
8.97
-22.89
7.96
07
KR(โคราช)
89
฿89.00
6.94
15.69
6.95
-21.79
7.78
09
PL(พิษณุโลก)
90
฿90.00
13.03
13.08
8.10
-27.23
6.99
02
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
8.25
15.25
7.64
-25.44
5.71
03
KP(กำแพงเพชร)
92
฿92.00
13.72
14.00
7.78
-30.21
5.29
03
MH(มุกดาหาร)
93
฿93.00
14.89
17.18
10.60
-41.07
1.60
01
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
9.14
13.79
5.93
-27.40
1.47
05
NW(นครสวรรค์)
95
฿95.00
6.84
11.24
5.45
-24.30
-.77
05
PB(เพชรบูรณ์)
96
฿96.00
2.97
14.23
3.36
-23.27
-2.71
02
MH(มุกดาหาร)
97
฿97.00
9.57
15.26
7.31
-36.37
-4.23