ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.31
16.96
25.66
-6.97
63.96
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
28.41
17.42
19.33
-1.35
63.82
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.19
17.13
20.69
-4.48
62.53
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
30.24
17.76
20.21
-8.10
60.11
03
LC(เลย)
5
฿5.00
22.23
17.22
23.09
-3.18
59.35
04
LC(เลย)
6
฿6.00
21.08
17.21
18.13
-3.30
53.11
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
26.03
15.18
15.00
-7.82
48.39
04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
18.51
15.20
15.94
-2.90
46.76
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
19.72
17.53
11.72
-4.24
44.73
01
CT(อุดร)
10
฿10.00
15.86
17.74
11.78
-2.57
42.81
11
CT(อุดร)
11
฿11.00
18.64
16.39
13.03
-5.48
42.57
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
20.71
15.00
16.61
-10.27
42.04
01
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
20.97
16.60
13.65
-9.37
41.86
08
CT(อุดร)
14
฿14.00
25.48
13.99
9.56
-7.84
41.19
02
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
19.43
15.93
15.96
-10.47
40.85
03
CT(อุดร)
16
฿16.00
20.39
18.51
13.76
-12.11
40.54
06
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
20.31
15.51
16.16
-13.25
38.72
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
21.28
14.73
14.69
-12.71
37.99
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
14.31
17.57
13.81
-7.76
37.93
05
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
15.92
14.00
15.49
-7.88
37.53
06
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
15.69
16.52
14.15
-9.64
36.72
07
LC(เลย)
22
฿22.00
11.66
16.61
13.64
-5.61
36.30
06
KK(ขอนแก่น)
23
฿23.00
22.21
15.56
9.77
-11.73
35.82
01
LP(ลำปาง)
24
฿24.00
13.57
16.78
8.17
-3.82
34.70
02
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
17.47
14.60
13.44
-10.82
34.68
09
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
16.82
19.20
11.20
-12.55
34.67
01
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
20.99
16.05
14.23
-17.40
33.87
01
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
10.97
16.82
11.91
-6.29
33.41
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
11.49
14.93
12.43
-5.61
33.24
08
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
13.91
18.03
10.34
-9.13
33.15
09
DG(มหาสารคาม)
31
฿31.00
7.58
17.37
10.03
-2.33
32.65
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
12.03
18.61
10.90
-9.97
31.57
03
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
12.66
15.11
14.49
-10.91
31.35
01
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
18.29
15.39
9.68
-12.69
30.67
05
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
20.69
13.85
12.67
-16.99
30.23
01
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
10.93
16.95
13.62
-11.30
30.19
05
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
19.12
18.40
9.52
-16.99
30.05
03
GS(ร้อยเอ็ด)
38
฿38.00
17.29
14.84
10.31
-12.76
29.68
01
SB(สระบุรี)
39
฿39.00
11.20
20.35
6.37
-9.74
28.19
07
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
15.72
12.04
11.86
-11.73
27.90
04
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
16.61
14.07
10.70
-14.55
26.83
02
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
9.18
15.81
10.22
-8.92
26.29
02
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
13.37
13.22
14.99
-15.53
26.05
05
LC(เลย)
44
฿44.00
12.18
15.12
8.78
-10.27
25.81
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
15.72
14.95
9.54
-14.92
25.29
03
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
14.57
13.54
8.63
-11.78
24.96
01
LC(เลย)
47
฿47.00
12.43
14.22
10.10
-11.93
24.81
01
MH(มุกดาหาร)
48
฿48.00
17.48
13.59
11.91
-18.66
24.33