ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.99
19.16
18.27
-9.92
53.51
CT(อุดร)
2
฿2.00
24.95
19.91
14.55
-8.84
50.57
LC(เลย)
3
฿3.00
19.54
19.84
16.86
-5.75
50.49
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
21.04
21.30
12.64
-5.81
49.16
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
15.60
17.93
16.07
-8.94
40.66
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
15.77
18.68
15.14
-14.00
35.59
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
18.48
17.70
12.90
-14.28
34.81
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.45
18.23
10.15
-13.61
30.22
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
10.40
18.89
10.50
-13.25
26.54
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
12.27
18.19
9.07
-16.50
23.03
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
12.92
17.13
10.00
-18.19
21.86
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
6.72
17.24
7.40
-11.41
19.95
BK(บึงกาฬ)
13
฿13.00
6.74
9.92
.57
.00
17.23
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
9.70
15.98
7.98
-18.44
15.22
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
14.76
15.43
9.89
-27.14
12.94
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
15.13
16.85
10.83
-31.79
11.02
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
.00
10.00
.18
.00
10.18
NW(นครสวรรค์)
18
฿18.00
9.18
15.00
6.33
-27.24
3.27
KR(โคราช)
19
฿19.00
6.50
17.13
7.46
-28.75
2.34
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
10.90
14.60
6.77
-46.30
-14.03