คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
27/12/2564
21/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
MP(เมืองพล)
87
฿87.00
.00
27.40
3.62
-12.88
18.14
06
SB(สระบุรี)
88
฿88.00
5.55
27.05
6.66
-21.87
17.39
07
MP(เมืองพล)
89
฿89.00
7.09
17.38
6.21
-14.16
16.52
02
KP(กำแพงเพชร)
90
฿90.00
14.69
14.01
10.81
-24.42
15.09
09
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
13.12
17.68
7.25
-24.24
13.81
06
DG(มหาสารคาม)
92
฿92.00
2.03
21.02
6.23
-15.75
13.53
02
MH(มุกดาหาร)
93
฿93.00
13.16
20.30
7.51
-27.71
13.26
05
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
22.79
13.24
8.20
-34.73
9.50
02
PL(พิษณุโลก)
95
฿95.00
6.06
19.95
8.13
-26.12
8.02
04
MH(มุกดาหาร)
96
฿96.00
20.74
15.28
9.02
-37.14
7.90
02
CH(ชลบุรี)
97
฿97.00
.00
.00
.18
.00
.18
01
CH(ชลบุรี)
98
฿98.00
.00
.00
.14
.00
.14
05
PB(เพชรบูรณ์)
99
฿99.00
.00
18.88
3.04
-22.44
-.52
01
KP(กำแพงเพชร)
100
฿100.00
8.62
20.05
6.00
-37.90
-3.23
04
GS(ร้อยเอ็ด)
101
฿101.00
3.03
15.58
5.34
-28.63
-4.68
05
NW(นครสวรรค์)
102
฿102.00
3.03
12.70
4.57
-25.67
-5.37
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
7.60
10.68
5.23
-29.55
-6.04
09
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
.00
17.18
5.22
-38.65
-16.25
04
NW(นครสวรรค์)
105
฿105.00
.00
10.93
5.31
-40.03
-23.79
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
12.12
28.43
8.00
-90.58
-42.03
03
KR(โคราช)
107
฿107.00
2.02
.59
3.89
-62.55
-56.05
03
SB(สระบุรี)
108
฿108.00
1.52
-7.57
3.84
-67.76
-69.97