คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
27/12/2564
21/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
09
DG(มหาสารคาม)
43
฿43.00
5.55
24.57
9.48
-2.34
37.26
04
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
21.74
22.17
8.52
-16.16
36.27
02
BK(บึงกาฬ)
45
฿45.00
10.10
24.91
.94
.00
35.95
03
KP(กำแพงเพชร)
46
฿46.00
26.31
21.44
9.54
-21.37
35.92
07
PL(พิษณุโลก)
47
฿47.00
14.15
20.23
9.03
-7.87
35.54
05
LC(เลย)
48
฿48.00
16.19
20.40
9.57
-10.64
35.52
07
DG(มหาสารคาม)
49
฿49.00
16.17
21.47
11.09
-14.14
34.59
01
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
17.17
20.29
9.05
-12.16
34.35
02
CT(อุดร)
51
฿51.00
26.78
18.09
9.13
-20.15
33.85
03
KK(ขอนแก่น)
52
฿52.00
16.68
19.45
9.55
-12.06
33.62
02
DG(มหาสารคาม)
53
฿53.00
9.09
22.49
11.03
-9.23
33.38
07
SR(สุรินทร์)
54
฿54.00
12.13
19.37
12.89
-11.05
33.34
02
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
10.14
23.09
6.38
-6.51
33.10
09
SK(สกลนคร)
56
฿56.00
23.77
14.68
9.96
-15.42
32.99
11
LP(ลำปาง)
57
฿57.00
9.61
27.89
5.56
-10.72
32.34
08
UB(อุบลราชธานี)
58
฿58.00
21.73
23.23
12.67
-25.84
31.79
01
MP(เมืองพล)
59
฿59.00
16.18
19.34
9.13
-12.89
31.76
06
UB(อุบลราชธานี)
60
฿60.00
5.06
20.34
11.55
-6.00
30.95
01
MH(มุกดาหาร)
61
฿61.00
19.22
18.17
11.78
-18.33
30.84
10
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
24.26
14.51
15.07
-24.19
29.65
06
PL(พิษณุโลก)
63
฿63.00
4.05
26.55
6.26
-8.91
27.95
07
KR(โคราช)
64
฿64.00
10.62
23.08
6.92
-14.09
26.53
02
KR(โคราช)
65
฿65.00
10.11
23.33
8.68
-15.82
26.30
05
KK(ขอนแก่น)
66
฿66.00
14.17
22.15
10.14
-20.79
25.67
01
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
7.07
21.70
9.75
-14.25
24.27
07
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
7.09
21.06
7.38
-11.45
24.08
06
KR(โคราช)
69
฿69.00
9.60
22.33
5.66
-13.77
23.82
07
KK(ขอนแก่น)
70
฿70.00
5.05
25.01
7.17
-13.44
23.79
02
GS(ร้อยเอ็ด)
71
฿71.00
7.07
21.02
6.68
-11.22
23.55
03
PL(พิษณุโลก)
72
฿72.00
10.10
21.97
7.06
-15.86
23.27
08
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
12.12
20.92
8.20
-17.98
23.26
03
PB(เพชรบูรณ์)
74
฿74.00
8.62
18.97
7.74
-12.13
23.20
06
NW(นครสวรรค์)
75
฿75.00
16.22
18.32
4.24
-16.08
22.70
02
NW(นครสวรรค์)
76
฿76.00
16.18
20.13
6.23
-20.13
22.41
01
LC(เลย)
77
฿77.00
4.55
17.21
9.90
-9.81
21.85
03
DG(มหาสารคาม)
78
฿78.00
6.07
19.37
8.96
-13.21
21.19
05
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
10.12
19.29
7.53
-15.81
21.13
09
MP(เมืองพล)
80
฿80.00
11.10
18.15
8.23
-16.42
21.06
03
UB(อุบลราชธานี)
81
฿81.00
16.19
14.69
12.66
-23.16
20.38
03
MH(มุกดาหาร)
82
฿82.00
18.22
25.88
10.82
-34.82
20.10
01
NW(นครสวรรค์)
83
฿83.00
17.69
20.95
6.49
-25.22
19.91
07
SK(สกลนคร)
84
฿84.00
12.14
18.06
8.86
-19.49
19.57
08
DG(มหาสารคาม)
85
฿85.00
9.11
21.84
9.54
-21.57
18.92
04
PB(เพชรบูรณ์)
86
฿86.00
6.57
21.04
5.45
-14.73
18.33