ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
27/12/2564
21/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
25.17
24.85
-2.88
87.14
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
23.52
28.28
-6.09
85.71
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
24.22
23.36
-4.03
83.55
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
40.00
24.33
22.21
-7.02
79.52
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
33.87
23.99
17.66
-1.28
74.24
02
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
40.00
24.11
13.32
-3.91
73.52
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
40.00
22.94
15.81
-7.82
70.93
11
CT(อุดร)
8
฿8.00
34.34
24.27
14.59
-5.66
67.54
04
LC(เลย)
9
฿9.00
25.79
23.40
18.36
-3.39
64.16
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
40.00
18.96
16.49
-11.46
63.99
07
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
25.28
25.49
15.85
-6.26
60.36
05
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
35.39
25.81
11.39
-13.41
59.18
02
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
32.35
21.49
15.72
-10.49
59.07
03
CT(อุดร)
14
฿14.00
29.34
25.78
15.28
-11.34
59.06
03
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
34.36
20.93
11.48
-8.89
57.88
09
LP(ลำปาง)
16
฿16.00
26.31
27.59
12.18
-10.46
55.62
04
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
18.71
21.46
16.38
-3.38
53.17
08
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
23.76
24.99
11.45
-7.74
52.46
08
CT(อุดร)
19
฿19.00
28.85
19.11
10.84
-6.41
52.39
01
BK(บึงกาฬ)
20
฿20.00
25.28
24.91
2.08
.00
52.27
03
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
25.28
20.70
17.34
-11.16
52.16
01
CT(อุดร)
22
฿22.00
17.18
24.93
12.35
-2.57
51.89
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
29.35
22.10
11.72
-11.96
51.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
27.84
22.40
15.49
-14.71
51.02
05
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
28.82
22.22
14.75
-16.55
49.24
01
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
20.69
23.25
14.62
-9.48
49.08
02
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
18.73
23.20
16.25
-9.88
48.30
10
CT(อุดร)
28
฿28.00
19.70
21.11
14.37
-7.39
47.79
05
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
19.25
20.00
16.85
-8.67
47.43
06
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
20.22
22.11
14.72
-9.95
47.10
06
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
21.74
21.96
16.66
-13.38
46.98
04
UT(อุตรดิตถ์)
32
฿32.00
23.28
30.00
10.59
-17.69
46.18
04
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
27.32
21.17
11.72
-14.36
45.85
07
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
27.31
17.59
13.40
-12.93
45.37
01
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
17.19
23.74
7.83
-4.00
44.76
03
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
15.68
22.25
16.15
-9.99
44.09
06
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
22.77
21.80
9.85
-10.87
43.55
01
SB(สระบุรี)
38
฿38.00
16.16
27.57
6.12
-7.06
42.79
07
LC(เลย)
39
฿39.00
13.14
21.91
13.40
-5.87
42.58
07
CT(อุดร)
40
฿40.00
14.18
24.62
11.63
-10.09
40.34
02
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
21.76
18.80
16.01
-16.39
40.18
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
9.11
23.11
11.53
-4.63
39.12