ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
03
LC(เลย)
1
฿1.00
30.03
21.43
26.53
-4.76
73.23
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.30
21.05
24.07
-3.73
67.69
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
23.52
22.16
19.98
-2.39
63.26
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
26.82
19.87
21.22
-5.71
62.20
04
LC(เลย)
5
฿5.00
24.40
19.38
20.40
-3.96
60.22
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
23.39
23.62
14.66
-2.16
59.52
02
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
25.93
18.02
14.46
-8.72
49.68
07
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
19.95
20.32
15.93
-7.41
48.80
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
16.32
20.79
14.32
-4.24
47.19
04
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
19.56
19.54
12.71
-5.19
46.62
03
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
18.52
19.77
15.78
-7.49
46.58
05
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
23.42
17.90
14.65
-10.65
45.32
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
19.38
21.09
14.81
-10.05
45.23
07
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
19.07
20.69
14.66
-9.37
45.05
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
18.88
19.81
12.66
-6.51
44.85
03
KB(กบินทร์บุรี)
16
฿16.00
19.95
18.00
10.21
-4.24
43.92
08
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
18.37
21.55
14.06
-10.22
43.76
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
24.96
15.66
13.44
-11.05
43.01
01
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
9.06
28.57
13.84
-8.73
42.74
06
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
20.79
18.06
16.85
-13.23
42.47
02
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
16.54
23.13
8.82
-7.27
41.22
14
CT(อุดร)
22
฿22.00
17.78
17.35
20.91
-15.42
40.62
01
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
15.95
18.84
14.07
-8.29
40.57
04
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
17.52
21.39
14.22
-12.67
40.46
05
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
14.81
17.89
16.25
-8.84
40.11
03
CT(อุดร)
26
฿26.00
19.22
17.17
14.24
-10.54
40.10
02
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
21.63
17.01
15.19
-14.05
39.78
07
LC(เลย)
28
฿28.00
18.34
19.77
13.10
-12.09
39.12
04
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
18.29
19.34
11.21
-11.31
37.53
03
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
16.78
17.86
12.91
-10.35
37.21
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
15.22
21.97
11.32
-11.55
36.97
09
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
21.59
15.59
10.40
-10.89
36.68
06
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
20.38
19.79
13.41
-17.60
35.98
09
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
15.95
18.97
10.21
-9.53
35.59
07
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
24.09
16.11
10.52
-15.56
35.16
02
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
16.02
17.04
13.13
-11.87
34.32
01
KB(กบินทร์บุรี)
37
฿37.00
11.11
19.59
5.21
-1.65
34.26
05
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
14.39
20.25
7.70
-8.38
33.96
01
MH(มุกดาหาร)
39
฿39.00
14.76
20.32
9.02
-10.37
33.73
08
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
17.25
17.47
10.23
-11.67
33.27
02
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
7.29
20.17
12.26
-6.93
32.78
02
CT(อุดร)
42
฿42.00
11.21
22.67
8.96
-10.08
32.75
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
17.95
14.87
11.15
-11.45
32.53
10
PL(พิษณุโลก)
44
฿44.00
22.36
11.29
14.41
-15.54
32.51
02
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
17.51
18.45
13.69
-18.21
31.44
01
UB(อุบลราชธานี)
46
฿46.00
15.88
19.29
13.37
-17.34
31.20
01
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
8.94
20.68
7.07
-5.72
30.96
03
PB(เพชรบูรณ์)
48
฿48.00
12.03
20.63
8.93
-12.40
29.20