ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.08
24.59
19.29
-7.97
59.99
LC(เลย)
2
฿2.00
22.93
25.35
17.84
-9.13
56.99
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
14.37
25.82
13.54
-4.75
48.98
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
20.25
22.93
15.76
-12.31
46.62
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
19.64
23.40
15.36
-13.08
45.32
CT(อุดร)
6
฿6.00
18.02
23.25
14.61
-12.14
43.73
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
21.61
21.42
11.93
-13.51
41.45
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
20.54
19.26
13.15
-12.36
40.59
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
12.06
28.30
10.05
-12.26
38.14
KB(กบินทร์บุรี)
10
฿10.00
16.08
17.76
6.76
-7.36
33.25
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
13.24
17.03
9.59
-12.80
27.05
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
15.66
17.78
10.53
-21.17
22.80
MH(มุกดาหาร)
13
฿13.00
13.27
20.25
7.98
-19.91
21.58
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
13.49
16.70
10.82
-21.21
19.79
KR(โคราช)
15
฿15.00
11.31
17.70
7.53
-18.23
18.32
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
8.07
16.40
6.95
-18.46
12.95
BK(บึงกาฬ)
17
฿17.00
8.98
14.84
6.48
-19.61
10.68
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
8.69
18.81
6.90
-29.39
5.01
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.02
15.85
9.20
-40.92
-4.86
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.91
8.03
9.18
-36.47
-9.36