ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
27/06/2565
21/06/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
23.59
25.51
-4.69
84.41
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.36
22.44
24.23
-4.23
72.80
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
33.61
20.66
23.58
-6.64
71.21
04
LC(เลย)
4
฿4.00
30.36
23.03
21.68
-4.55
70.52
10
CT(อุดร)
5
฿5.00
34.68
23.15
14.49
-1.84
70.48
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
30.39
22.76
19.84
-2.65
70.34
04
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
35.26
19.74
13.78
-5.66
63.12
02
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
34.72
21.21
15.62
-8.94
62.61
05
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
40.00
16.12
14.52
-11.13
59.51
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
24.96
25.60
16.24
-8.52
58.28
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
31.46
19.74
15.95
-10.48
56.67
14
CT(อุดร)
12
฿12.00
29.29
20.59
23.22
-17.00
56.10
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
26.57
22.62
13.38
-7.02
55.55
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
23.86
20.42
19.47
-9.78
53.97
03
CT(อุดร)
15
฿15.00
29.29
19.46
15.05
-10.72
53.08
07
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
24.40
20.19
15.73
-8.11
52.21
09
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
21.68
20.96
14.28
-5.10
51.82
04
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
24.96
24.52
14.67
-13.02
51.13
01
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
23.88
21.69
14.35
-8.88
51.04
02
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
22.76
23.63
10.62
-6.29
50.72
07
LC(เลย)
21
฿21.00
22.21
25.48
13.07
-11.78
48.98
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
18.43
23.05
15.16
-7.93
48.71
07
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
28.20
19.13
11.19
-12.49
46.03
01
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
25.49
21.53
15.22
-16.37
45.87
08
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
17.33
24.72
13.10
-9.72
45.43
03
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.34
19.83
15.72
-7.93
44.96
01
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
8.13
30.00
13.76
-7.28
44.61
01
KB(กบินทร์บุรี)
28
฿28.00
20.60
20.07
5.84
-2.23
44.28
02
CT(อุดร)
29
฿29.00
16.81
28.36
9.26
-10.46
43.97
05
KP(กำแพงเพชร)
30
฿30.00
22.78
20.22
8.43
-7.47
43.96
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
18.42
24.20
12.59
-11.35
43.86
06
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
24.39
21.22
13.15
-15.72
43.04
06
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
18.43
20.27
17.79
-14.08
42.41
04
KB(กบินทร์บุรี)
34
฿34.00
16.08
24.46
1.82
.00
42.36
04
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
20.62
19.94
12.67
-11.17
42.06
09
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
29.25
13.34
9.90
-11.07
41.42
01
MH(มุกดาหาร)
37
฿37.00
17.34
22.27
9.13
-7.90
40.84
02
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
20.07
19.34
16.19
-14.79
40.81
01
LC(เลย)
39
฿39.00
22.78
23.08
10.15
-15.59
40.42
01
SB(สระบุรี)
40
฿40.00
29.27
16.27
13.20
-18.34
40.40
03
KB(กบินทร์บุรี)
41
฿41.00
13.01
19.48
11.01
-5.06
38.44
02
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
17.90
18.76
13.24
-12.27
37.63